♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

زمین نعمت حیات تنها خانه مشترک ایمن  در دسترس مقدس و در خور احترام   

 

بازدید: 8120