تیر ۲۰, ۱۳۹۹

حل گرفتاریها و مشکلات اجتماعی

گفتار ۱-دردها ودرمان درد های جامعه

 آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی ,درد های جامعه بوده وعکس العمل نقایص وضعف های آموزش وپرورش میباشند درد های اجتماعی ؛درد های مزمنی می باشند که ریشه درفرهنگ وامور فرهنگی دارند وحل وفصل  و درمان آنها زمان بر و هزینه برمی باشد. درمان قطعی آنها منوط به انجام اقدامات موثر در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد و راه درمان اصولی آسیب های اجتماعی ایجاد فرهنگ کار وتلاش وتعامل ومصالحه وخردورزی ازطریق آموزش وپرورش ونهادهای فرهنگی کارآمد میباشد وتا کنون جایگزین مطمئنی برای آن یافت نشده بطوریکه پیشرفته ترین جوامع هم آموزش وپرورش را موثر ترین وکارآمد ترین شیوه پیشگیری از ناهنجاری ها وآسیب های اجتماعی  ودرمان واقعی آنها می دانند وبرای موفقیت وکارآمدی آن هر چه در توان دارند به کار می گیرند  حتی از رفاه وآسایش خود برای آن هزینه میکنند .آنها که از ما پیشرفته ترند حساب وکتابشان هم از ما بهتر است وبه درستی به ارزش واهمیت آموزش وپرورش واقف شده اند که با تمام توان برای آن هزینه میکنندتا از آسیب هاوگرفتاریهای جامعه پیشگیری کنندوآسیب هاومشکلات موجود را بوسیله آن حل وفصل نمایند. به عنوان نمونه یکی ازمعظلات جامعه جهانی که  هراز چند گاهی  مرگ وتباهی را به جامعه تحمیل میکند  افراط گرایی وتوسل به خشونت برای نیل به اهداف فردی یا گروهی است که خواسته یا ناخواسته نتایج رقت باری به دنبال دارد  وجان ومال عده ای را میگیرد  وهزینه های زیادی به جامعه تحمیل میکند.این قبیل مشکلات وگرفتاری ها از کجا نشات میگیرد ؟ چه کسانی وچرا متوسل به آن میشوند؟

این اقدامات را عده ای انگشت شمار که در کنار بقیه کودکان رشد کرده اند و کودکی ونوجوانی خود را  در کنار بقیه کودکان جامعه گذرانده اند انجام میدهند حتما یک تفاوتی در دیدگاه ونگرش آنها با دیگر کودکان وجود دارد که آنها برای دستیابی به اهداف خود متوسل به چنین خشونت ها و رفتار های غیر مدنی میشوند وبقیه َکودکان به شیوه مدنی در پی  خواست ها واهداف خود می باشند ودر بزرگسالی هم به همان روش ها عمل میکنند.اینجاست که اهمیت آموزش  وپرورش همگانی مشخص میشود ونقایص آن رخ مینماید  درجوامعی که آموزش وپرورش جدی گرفته شده  وافکار مثبت وسازنده راجایگزین افکار منفی وتخریبی نموده اند تار وپود جامعه با افکارمثبت وسازنده تنیده شده و افکار منفی وتخریبی مجال وفرصت ظهور نمی یابند واز این رو رشد وتحول وپیشرفت قاعده  وناهنجاریها وآسیب های اجتماعی  در آن کشور ها استسنا میشوند و هرکس با توجه باتوانایی ها خود در جهت کسب منافع قانونی خود میباشد و برای زندگی  وپیشرفت خود نیازی به آسیب زدن وآسیب رساندن به دیگران نمی بینند و متمدنانه اهداف وخواست های خود را تحقق می بخشند.

 


گفتار ۲- آموزش وپرورش موفق وتوانمند راه پیشگیری ودرمان گرفتاریها و ناهنجاریهای جامعه

بدون تردید هزینه پیشگیری از آسیب ها وگرفتاریها ی اجتماعی به مراتب کمتر ازدرمان آنها می باشد و پیشگیری ودرمان علمی واصولی از آسیب ها وگرفتاریهای اجتماعی تنها تخصص آموزش وپرورش ومتخصصان آموزش وپرورش است که میتوانند منابع وامکانات جامعه را برای رشد وپیشرفت وسلامت وامنیت واقتدار جامعه بکار گیرندوجایگزینی برای آن وجود ندارد .

نیاز پایه یک جامعه سالم ؛ آموزش وپرورش سالم و موفق وکارآمد و توانمند می باشد که اگر به درستی آن را درک کنیم واهمیت دهیم ,سلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار از دل جامعه سر برمی آورد وسلامتی ورفاه وثبات وامنیت واقتدار در جامعه قاعده میشود وبیماری ها وگرفتاریها  وآسیب های اجتماعی استسنا میشوندوبرعکس با نادیده گرفتن این نیاز اساسی جامعه,سلامتی ورفاه وثبات وامنیت  استسنا و بیماریها وگرفتاریها وآسیب های اجتماعی قاعده میشوند.

در عالم واقعیت هم بشر غیر آن راندیده؛ ژاپن وکشورهای اروپایی وآمریکایی  و دیگر کشورهای پیشرفته دنیا  با فهم وخرد وهمت واراده خود آموزش وپرورش های موفق وتوانمند خود را ساخته اند  و آموزش وپرورش های موفق وکارآمد وتوانمند آنها , موفقیت های فردی واجتماعی آنها را شکل داده است و این راه بهترین وکم هزینه ترین روش مدنی  است که بشر با فکر وتدبیر خود خلق نموده  ودر انحصار جامعه یا کشور خاصی هم نیست  و در صورتی که این راه نبینیم ویا نادیده  انگاریم وآن را

کنار گذاریم؛ ناچار به تحمل هزینه های نابخردی  وخودخواهی  وضعف وتنبلی میشویم و گرفتاریها وآسیب های اجتماعی, منابع وامکانات و رفاه وثبات وامنیت واقتدار جامعه را در کام خود نابود میکنند ازاین رو  آموزش وپرورش بهترین  وکارآمدترین روش  مدنی بزای رشد وپیشرفت  وتحقق سلامت ورفاه وثبات وامنیت واقتدار جامعه  و پیشگیری از آسیب های اجتماعی  وچالش ها وبحران های اجتماعی میباشد.

بازدیدها: 37

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.