تبلیغ کنار لوگو

آموزش وپرورش سالم وبرخوردار نوید جامعه سالم وبرخوردار

گفتار ۱-آموزش وپرورش سالم وبرخوردار نوید جامعه سالم وبرخوردار

آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات و ویژگی ها و روحیات وانگیزه ها و اهداف فردی واجتماعی ماست و میزان سلامتی و ثبات وامنیت واقتدار و معضلات وناهنجاری ها وآسیب های اجتماعی در گرو آن است البته فرآیند های آموزشی وپرورشی زمان بر  و هزینه بر بوده و نمیتوان بصورت دستوری واورژانسی تحولات اساسی را در آن شکل داد ونتیجه مطلوب را بدست آورد بلکه نیازمند نگاه اصولی وعلمی به واقعیات -عزم راسخ وبرنامه ریزی های کوتاه مدت -میان مدت وبلند مدت وتامین منابع وامکانات و  هزینه های لازم می باشد .کیفیت وکمیت زندگی اکنون ما بازتابی از عملکرد سیستم آموزشی وپرورشی گذشته میباشد  واگر تحولی با سرعت نور هم اتفاق افتد همواره ما نظارگر گذشته  میباشیم.

پشت پرده هر جامعه سالم وتوانمند ومقتدر  آموزش پرورش سالم وتوانمند ومقتدر می باشد از این رو آموزش وپرورش نهاد مصرفی وبی مصرف نیست بلکه بر عکس تنها نهاد اجتماعی است که قادر به ایجادتحول وپیشرفت های اساسی در جامعه میباشد وعلاوه بر پیشگیری علمی واصولی از آسیب ها وناهنجاری های اجتماعی؛ سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار جامعه را موجب میشود.

 


گفتار ۲- آموزش وپرورش موفق ومقتدر مساوی جامعه موفق ومقتدر

ژاپن نمونه ای از کشورهای پیشرفته  دنیا است که قدرت برترش  ناشی ازآموزش وپرورش بی رقیبش در جهان است  و کودکانی که با این فرهنگ رشد میکنند  آموزش های کاربردی  لازم را برای زندگی ونیازهای روزمره وآینده خود می ببنند وچون در راه نیل به اهداف خود مانعی نمی بینند که با آن به مقابله برخیزند بلکه همه امکانات جامعه در جهت شکوفایی وموفقیت آنها برنامه ریزی شده است  ؛تا حد زیادی از آسیب های اجتماعی مصون می باشند وبرای تحقق اهداف خود نیازی به خشونت و روش های افراطی نمی بینند که اقدامات خشونت بار و تخریبی انجام دهندو این حاصل آموزش وپرورش موفق وکارآمد وتوانمند آنها می باشد از این رو ناهنجاریها  وآسیب های اجتماعی در آن کشور حداقل میباشد.

 راه موفقیت وپشرفت وتحقق سلامتی ورفاه وامنیت  و پیشگیری ودرمان اصولی دردها وآسیب های اجتماعی در هر زمان ودر هر جامعه ای, آموزش وپرورش موفق وکارآمد میباشد چه آن را ببینیم  واهمیت دهیم وچه نبینیم واهمیت ندهیم و بر آن چشم فرو بندیم ,متناسب به میزان اهمیت ما به آموزش وپرورش جایگاه خود را در جامعه جهانی تعریف میکنیم و جامعه متناسب با آن به سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار رهنمون میشود وبا نادیده گرفتن نقش وجایگاه واهمیت آن در محاصره انواع ناهنجاریها وگرفتاریها  قرار میگیریم که در این صورت آشوب وبحران و فجایع سلامتی  ورفاه وامنیت جامعه را تباه میکنند.

جوامعی که به ارزش واهمیت آموزش وپرورش واقف شده اند وسختی ها وهزینه های آن را متقبل میشوند سلامتی ورفاه وامنیت خود را با آن تحقق بخشیده اند و مجبور نیستند چندین برابر برای درمان درد ها وآسیب های جامعه خود هزینه کنندو جوامعی که آن را نمی بینندو سختی ها وهزینه های آن را متقبل نمیشوندناچارند چندین وچند برابر آن رابرای درمان دردها وآسیب های جامعه خود هزینه کنند که متاسفانه پاک کردن صورت مسئله وتزریق مسکن برای از بین بردن احساس دردها وآسیب ها میباشد و نمیتوانند کمکی به حل مسئله باشد از این رو  راه  موفقیت وپیشرفت وپیشگیری از آسیب های اجتماعی ودرمان آن در هر جامعه ای آموزش وپرورش  موفق وتوانمند وکارامد میباشدکه هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.


گفتار ۳-آموزش وپرورش نهاد تحول آفرین اجتماعی

نوع نگاه به آموزش وپرورش  عامل تعیین کننده میزان کارایی وتوانمندی ِآن میباشد اگر به عنوان نهاد مصرفی ومصرف کننده  در نظر گرفته شود نمیتوان از آن نتایج درخشانی انتظار داشت با این نگاه اگر از آسمان پول وامکانات بر جامعه ببارد کسب سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار غیر ممکن میباشد زیرا  پول وامکانات در جامعه برای تحقق سلامتی وامنیت واقتدار لازم است اما کافی نیست علاوه بر آنها با نوع و میزان آموزش ومهارت های فردی و اصول تربیتی که در وجود افراد نهادینه شده سلامتی و رفاه وامنیت واقتدار جامعه تحقق می یابد .ارزش وقدرت واقعی آموزش وپرورش درایجاد تفکر مثبت وسازنده و ایجاد فرهنگ کار وتلاش  و ارزش های انسانی  میباشد که هیچ جایگزین مطمینی ندارد وپول وامکانات مادی تنها ابزارهای تحقق سلامتی ورفاه وامنیت واقتدار محسوب میشوند .اگر جامعه ای به ارزش  و اهمیت آموزش وپرورش واقف باشد از رفاه وآسایش خود برای آن هزینه میکند چنانکه برخی جوامع چنین رویکردی هایی را داشته اند ونتایج معجزه آسای آنها را در تحول وپیشرفت وثبات وامنیت ومبارزه اصولی با معضلات وگرفتاری هاکسب نموده اند . نگاه آنها به آموزش وپرورش  نهاد مصرفی نیست ؛در نگاه آنها آموزش وپرورش تنها نهاد تحول آفرین وموتور محرکه رشد وپیشرفت و سازندگی می باشد . آنان آموزش وپرورش را تنها روش اصولی ومدنی برای پیشگیری و مبارزه با ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی میدانند وچون به ارزش واقعی آن واقف شده اند وضرورت آن را درک نموده اند از رفاه وآسایش خود برای آن هزینه میکنند تمام کشور های پیشرفته دنیا پیشرفت واقتدار خود را از نوع نگاه واندیشه وهمت واراده والای خود  به آموزش وپرورش کسب نموده اند و توانسته اند درقله های پیشرفت وموفقیت واقتدارقرار گیرند ناهنجاریها وآسیب های اجتماعی رابه کمترین مقدار ممکن کاهش دهند وهیچ راه میانبری هم وجود ندارد باید آموزش ها ومهارت ها واصول تربیتی و اخلاقی ومدنی توسط آموزش وپرورش در وجود افراد جامعه نهادینه شود تا بتوانیم از فرصت هاومنابع وامکانات جامعه سلامتی ورفاه وامنیت را بوجود آوریم.

بازدیدها: 7

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین وهم نوعان دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.