تبلیغ کنار لوگو

انسانیت گوهر وجود ما و درمان درد هاوگرفتاری ها

انسانیت وکمک به هم نوع در هر لباس  وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است.

(اندیشکده زمین)

  انسانیت ما محدود به سن وسال وجنسیت و رنگ ونژاد وعقیده خاص ومیزان تحصیلات   وسطح امکانات رفاهی نمی باشد  دکتر ومهندس بودن و خانه مجلل وماشین گرانقیمت مشخصه  انسانیت و شخصیت نیست  بلکه میزان  آگاهی ودرک وشعور وفهم و تواضع وخویشتن داری ما از نشانه های انسانیت میباشند .انسانهای شرافتمند  واندیشمند در رویکردها ورفتارشان الگو ی  انسانیت  وخیر خواهی  میباشندو عزت نفس وتواضع   در  وجود شان موج میزند آنان  زندگی میکنند ومانعی برای زندگی هیچ کس نیستند دوستدار و خیرخواه  کمک کار هم نوعان خود بوده و در حد توان وامکانات خود, یاری خود را از هیچ کس حتی حیوانات دریغ  هم نمی نمایند.

  همه ما در هر رنگ ولباس و عقیده وباور از کار وتلاش وفداکاری وانسانیت انسانهای والایی که شاید هم عقیده  و هم زبان وهم میهن ما  هم نبوده اند حتی نام ونشانی هم از آنها نمیدانیم بهره های فراوان گرفته ایم وسلامتی ورفاه وامنیت  اکنون ما مدیون  جانفشانی ها وفداکاری ها  وانسانیت  آنها  در گذشته  میباشد  .

هیچ یک از ما تا کنون از خدمات پزشکی وبهداشتی ودرمانی وخدمات تولیدی ورفاهی دانشمندان وپزشکان ومحققین از سراسر این کره خاکی بی نصیب نبوده ایم آنان انسانهایی مشابه ما  بوده اند که انسانیت را با کمک به سلامتی  ورفاه وآسایش وامنیت ما معنا بخشیده اند و ما را از انواع بیماریهای مرگبار نظیر سرخک ,آبله سیاه زخم , وبا , طاعون و…نجات داده اند ,نوش دارو هایی برای نجات ما  ساختند وبی منت در اختیار ما نهاده اند ؛تا سر حد مرگ تلاش کردند و گاها تلاش ها وپیگیری های آنها به قیمت جانشان تمام شده تا چاره ای برای بیماری های لاعلاج بیابند وتقدیم ما دارند آنان قهرمانان جوامع بشری میباشند،حداقل در دل وزبان قدردان معرفت و انسانیت  آنها باشیم و زحمات وفداکاری های آتها را با رویکرد های منفی وسهل انگاری و خودخواهی ونابخردی بر باد  ندهیم.

   انسانیت و خردورزی پیشه کنیم وتوسل به رویکرد های منفی وکینه وانتقام  و طمع ورزی وخشونت  را از اندیشه ورویکرد های خود خط بزنیم که نتیجه ای جز آسیب  به خود و هم نوعان خود ومحیط زیست ومنابع وامکانات خدماتی بهداشتی ودرمانی ورفاهی ونهایت فقر وفلاکت وگرفتاری ،نتیجه دیگری در پی ندارد و بجای رویکرد های منفی ومخرب رویکرد های مثبت وانسانی ومدنی پیشه کنیم.
 اگر قدری  در رویکردها وعملکرد های روزمره خود تامل کنیم در می یابیم که اکثر منابع وامکانات پزشکی ودرمانی  صرف مقابله ما با گرفتاری هایی میشود که قابل پیشگیری میباشد اما با نآگاهی ها وسهل انگاری ها واشتباهات  ما رقم میخورند از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله وسیل آتش سوزی و حوادث غیر طبیعی مانند حوادث کار وحوادث رانندگی که روزانه جان هزاران نفر را میگیرند وآسیب ها ومعلولیت های جسمی وروحی – روانی  فراوان به یادگار می گذارند از این رو اندیشمندانه زندگی کنیم  پیشگیری را جایگزین درمان کنیم و هزینه های گزاف را با سهل انگاری ها وبی احتیاطی ها واشتباهات بر خود وخانواده وجامعه خود تحمیل نکنیم تا مجبور به درمان آنها شویم که بسیاری از فجایع ودرد ها وآسیب ها غیر قابل درمان میباشند.

بازدیدها: 81

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین وهم نوعان دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544