تبلیغ کنار لوگو

درس های حوادث غیرطبیعی مرگبار

 گفتار ۱-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری

حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما و نحوه عملکرد ابزارها وماشین های ساخت ما میباشند. حادثه خوشگوار وجود ندارد همگی آنها ناگوار و دلخراش و مصیبت بار و خسارت آفرین میباشند که زندگی هر روز ما تحت تاثیر آنها قرار دارد وهر دقیقه زندگی را از انسانهای زیادی که همانند ما سرگرم کار وزندکی خود میباشند, میگیرد ویا با ایجاد انواع آسیب ها ومعلولیت هامسیر زندگی بسیاری از ما را برای همیشه تغییر میدهد . توانایی حوادث در آسیب رساندن به ما  ناشی از ناتوانی  ما درشناخت به موقع وپیشگیری از آنها میباشد هر روزه تعداد زیادی ازماشاهد حوادث خسارت آفرین میباشیم ودر بیشتر موارد به علل وعوامل حوادث خسارت بار واقف میباشیم اما عبرت آموزی  لازم را نداریم وتدابیر لازم برای پیشگیری از  آنها بکار نمیگیریم حوادث رانندگی مهمترین حوادث فاجعه بارغیر طبیعی میباشند که متاسفانه منابع انسانی ومالی هنگفتی هر دقیقه قربانی آنها میشوند.

حوادث قبل از وقوع در خانه کسی را نمی زنند اغلب آنها نتیجه بی مسیولیتی ها وبی احتیاطی ها وقانون گریزی ها واشتباهات وخطاهای انسانی میباشند و متاسفانه هزینه های بی احتیاطی و قانون گریزی واشتباهات  علاوه بر شخص متخلف بر افراد دیگر که مقصر هم نیستند وارد میشود وخیلی از این خسارت ها عملا غیر قابل جبران میباشدو زندگی را ازتعداد زیادی ازافراد مقصر در حوادث وافراد بی تقصیر میگیرند و هزینه های هنگفت جسمی وروحی وروانی ومالی را در پی دارند در حالی که اغلب این حوادث با اندکی  آگاهی و رعایت اصول و مقررات و احتیاط و گذشت قابل پیشگیری میباشندو بدون تردید بی احتیاطی ها واشتباهات  جان  انسان وامکانات زیادی را در معرض نابودی یا آسیب های جبران ناپذیر قرار میدهد و وبا یکرار بی احتیاطی ها واشتباهات چیزی جز نابودی وآسیب به خود ودیگران بدست نمی آید وهمه در معرض خطرات وحوادث فردا خواهیم میباشیم  که خسارت های هنگفت وغیر قابل جبران بر ما وامکانات وخدمات رفاهی وپزشکی وارد میکنند بنابراین با احتیاط وقانونمندی ورفتارهای خردمندانه هزینه های غیر قابل جبران را برخود ودیگران تحمیل نکنیم تا مجبور به پرداخت هزینه های بی احتیاطی وقانونگریزی وفتارهای نابخردانه نشویم.

نتیجه و عکس العمل نا آگاهی  ها وبی احتیاطی ها  وقانون شکنی ها و اشتباهات را در تصاویر زیر ببینیم و با آگاهی  واحتیاط و قانونمداری خود احتمال وقوع آنها را کاهش دهیم و از تحمیل هزینه های غیر قابل جبران بر خود وهم نوعان خود  پیشگیری کنیم این تصاویر قطره ای از دریای  مصیبت بار حوادث رانندگی  میباشند که متاسفانه از لحظه خواندن این نوشته تا کنون تعدادی به آنها افزوده شد ودر گوشه ای از این کره خاکی  تعدادی جانشان را  در همین چند دقیقه از دست دادند وبر عده ای خسارت های غیر قابل جبرانی وارد شده که شاید قابل پیشگیری بودند و ما نیز در خطریم باید به  علل وعوامل حوادث واقف شویم , سوانح وحوادث را بررسی کنیم وراه های پیشگیری از آنها را  بکار گیریم تا احنمال وقوع آنها را کاهش دهیم و با ناآگاهی وبی احتیاطی وسهل انگاری وقانون شکنی به استقبال آنها نرویم.

  آیا خسارات وهزینه های جانی ومالی این حوادث را در نظر داریم وبی احتیاطی وقانون گریزی  میکنیم ؟اگر به هزینه های بی احتیاطی وقانون شکنی های خود  واقف باشیم هرگز بی احتیاطی وتخلف نمیکنیم.

ناآگاهی واشتباهات خطر آفرین وفاجعه بار میباشند من وشما هم ندارد اما حوادث وسوانح در خانه کسانی که از خطرات آگاهی ندارد و قوانین ایمنی را نمی شناسند یا جدی نمی گیرند را زودتر وبیشتر می کوبد و مجال وفرصت پیشگیری از آنها تا قبل ازحوادث در اختیار ماست ، زمان به عقب بر نمی گردد ومتاسفانه برای میلیون ها انسانی که  مرز حوادث را رد کرده اندو قربانی آنها شده اند هیچ مجال و راه برگشتی  نیست اما برای ما که اکنون در زمان قبل از حوادث آینده به سر میبریم و در اندیشه کار و زندگی  هستیم راه وجود دارد وبی تردید راه مطمئن آگاهی از اشتباهات وعبرت گیری از فجایع ودوری ازبی احتیاطی ها وقانون شکنی ها وقانون گریزی ها وسهل انگاری ها ونابخردی هاست. با اندکی تامل در سوانح گذشته در می یابیم که  همه مصیب بارند و  دلایل ناشناخته وعجیب و غریب هم  ندارندبا وجود اینکه دلایل اغلب آنها برایمان شناخته شده ومعلوم است هر دقیقه فاجعه جدید رقم میخورد  فقط نام ونشان قربانیان ومکان فجایع متفاوت است .

 با آگاهی از خطرات واشتباهات  و با عبرت آموزی از آنهامیتوانیم ازتحمیل هزینه های هنگفت وغیر قابل جبران آنها بر زندگی خود ودیگران پیشگیری کنیم سلامتی یا گرفتاری فردا  عکس العمل آگاهی ویا ناآگاهی از خطرات و اشتباهات ومیزان جدی گرفتن امروز ماست .دلایل عمده وقوع حوادث مرگبار  عبارتنداز: ۱- عدم توجه به جلو ۲-عدم توجه به علایم وموانع مسیر ۳- عدم توجه به خستگی وخواب آلودگی- ۴- عدم داشتن مهارت وحوصله وگذشت  ۵-عدم احتیاط وتمرکز ۶- عدم کنترل سرعت ۷-  تغییر مسیر ناگهانی ۸-قانون شکنی  وقانون گریزی ۹-سرعت وسبقت غیر مجاز ۱۰- نقص فنی وسایل نقلیه.

  بنابراین با آگاهی و رعایت ده  نکته فوق زندگی  وسلامتی را به خود و تعدادی از هم نوعان هدیه میکنیم وبا نا آگاهی وعدم رعایت همان ده نکته زندگی وسلامتی را از  خود و تعدادی از هم نوعان خود میگیریم وبه استقبال مصیبت ومرگ می رویم وهمواره قبل از حادثه مجال و زمان انتخاب است.ای کاش حوادث دلخراش ومصیبت بار وجود نداشتند وبرای یک بار هم شاهد آنها نبودیم اما متاسفانه هر روزه شاهد حوادثی مشابه هم میباشیم که زمان ومکان ونام ونشان قربانیان آنها متفاوت است . علل وعوامل وقوع آنهاوتکرار مداوم آنها بی احتیاطی ها واشتباهات به دلایل مشغله و گرفتاریهای رورمره ماست اما اهمیت آنها زندگی ماست وتمام کار ومشغله ما برای زندگی کردن است متاسفانه فرق مشغله های روزانه وآسیب های ناشی از حوادث وقتی درک میشوند که کار از کار گذشته است و با  انبوهی از گرفتاری و پشیمانی تنها  می مانیم آن هم اگر از حوادث جان سالم بدر بریم .


این تصاویر گزیده هایی از میلیون ها تصویر مشابه است که هر روز قربانیان فراوانی دارند به علت وعوامل وقوع آنها بیندیشیم وبا رعایت نکات فوق حدالامکان از وقوع آنها پیشگیری نماییم زیرا پشیمانی سودی ندارد. ( سعی شده از تصاویر گشته شدگان وآسیب دیدگان حوادث استفاده نشود.)

هر تصویرگویای  خسارات و پشت پرده حوادث یعنی بی احتیاطی ها  وقانون شکنی ها میباشد.

 

بازدیدها: 59

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین وهم نوعان دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

2 دیدگاه

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.