آبان ۲۷, ۱۳۹۸

پرسش۴/چرا وچگونه؟

اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن؟

آیا به اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن واقف هستیم یا خیر این سوال اساسی است که جواب آن را باید در نحوه تعامل وزندگی کردنمان در زمین بیابیم اگر به این مهم واقف بودیم همه چیز را وسیله تحقق اهداف خودخواهانه وغیر مدنی قرار نمیدهیم وبه مکر وحیله وفرصت طلبی وزیاده خواهی وفرصت طلبی وخشونت وجنگ برای تحقق اهداف خود متوسل نمی شدیم وهم نوع خود را بیگانه و زمین را غنیمت جنگی بحساب نمی آوردیم  بلکه خود و هم نوع خود را عضوهایی از پیکر واحد میدانستیم وکمک وهمکاری وتعامل را وسیله تحقق اهداف میدانستیم از این رو تامل در نکات زیر یادآور میشوم

متاسفانه اهمیت چندانی برای منابع حیاتی زمین قایل نیستیم  و به آسانی و با سهل انگاری ها  وبی مسیولیتی ها ونابخردی ها وخودخودهی ها وطمع ورزی ها…ِآنها را تلف میکنیم چون فقط هزینه اسخراج آنها را میردازیم وچند برابر هزینه ها از آنها درآمد  کسب میکنیم تنها ارزش آنها را در کسب درآمد  ورفاه بیشتر می دانیم  در صورتی که منابع زمین تنها امکان حیات ما میباشند وبدون آنها نمیتوانیم زنده باشیم وزندگی کنیم اگر آنها را از کره دیگری میخریدیم و وارد میکردیم, ارزش واقعی آنها را بیشتر درک مینمودیم و برای آنها ارزش بیشتری قایل میشدیم .

  میزان ارزش آنها برای ما به آموزش ها ومبانی تربیتی که در وجود ما نهادینه شده بستگی دارد  و متاسفانه  چون آموزش های لازم را  در این زمینه ها ندیده ایم به ارزش واقعی آنها واقف نمی باشیم ,انواع رویکردهای مخرب  را در استفاده از منابع وامکانات زمین  بکار گرفته ایم بطوریکه درصدی ازاین منابع حیاتی  مستقیما با اسراف کردن و استفاده های غیر اصولی تلف میشوند  و درصد بالایی از آنها صرف مواجهه با ناآگاهی  ها و نابخردی ها وسهل انگاری ها وبی مسیولیتی ها و اشتباهات و حوادث ناگوار وتصادفات و غیره  میشوند که علاوه بر نابودی منابع وامکانات متاسفانه جان انسانهای زیادی قربانی این رویکردهای اشتباه میشوند.


نکته ۲ – اثرات  از دست دادن  منابع حیاتی زمین؟

همانطور که بدست آوردن منابع وامکانات هزینه های زیادی دارد ,از دست دادن آنها نیز هزینه های زیادی  را بر ما تحمیل میکند  شاید هوا ارزان ترین و متاسفانه بی اهمیت ترین منبع حیاتی ما باشد   و چون متاسفانه به ارزش واقعی آن واقف نیستیم به راحتی آن را آلوده میکنیم . دقایقی تصور کنیم که مثلا در اثر بلایایی  هوا غیر قابل تنفس شده, آب وبرق  وگاز وتلفن  و وسایل نقلیه ومواد سوختی ومواد غذایی هیچدام در دسترس نیست آیا با چنین شرایطی سازگاری داریم ؟ در شرایط سخت ارزش منابع وامکانات مشخص میشود مثلا وقتی فضانورد در سفینه خود گرفتارشده و تانیه های  باقی مانده عمرش با اتمام  کپسول هوایش به پایان میرسد , ارزش هوایی را که به رایگان در زمین اختیارداشته به درستی درک میکند .

اغلب ما پول وامکانات مادی و رفاهی را با ارزش  ومهم وحیاتی میدانیم  و پول وامکانات رفاهی ارزشمندترین ها ومهم ترین های ما را تشکیل میدهند بنابراین با تمام انرژی وتوان وقت و لحظات عمر مان را به پای آنها می ریزیم تا هر چه بیشتر آنها را در اختیار بگیریم  فرض کنیم در اثر حادثه ای در اتاقک کوچک فاقد هوا بامیلیون ها دلار پول وشمش های طلا گیر افتاده ایم که فریادرسی نداریم باکمبود هوا شمارش معکوس لحظات عمر شروع میشود در این حال ارزش واقعی منابع حیاتی که به رایگان در اختیار داریم و میلیون ها دلارپول وطلایی که با مشقت بدست آورده ایم مشخص میشود , دراین شرایط حاضریم همه آنها را بدهیم تا روزنه ای گشوده شود وهوا وآب را برای زنده بودن به ما بدهند بنابراین درشرایط سخت ارزش هوا و آب…که به زمین به ما بخشیده ,به درستی  درک میشود .

در نتیجه ارزش پول وجواهرگرانبها در مقایسه با هوای پاک وقابل تنفس-آب تمییز وقابل نوشیدن -مواد غذایی سالم وبهداشتی و…..  ؛بی ارزش وهمانند کاغذ باطله و ریگ و سنگ بیابان میباشند .


نکته۳-راهکار های حفاظت از منابع حیاتی زمین؟

برای در اختیار داشتن هوا وآب ومحیط زیست ومواد غذایی سالم و بهداشتی ,استفاده ازسوخت های فسیلی را به حداقل برسانیم و انرژی های پاک مانند خورشید وباد- و….را جایگزین آنها کنیم از آلودگی هوا و آب ومحیط زیست جلوگیری کنیم و استفاده بهینه ازمنابع حیاتی موجود ومهار آب های سطحی برای مصارف کشاورزی وصنعتی و ارتقای مدیریت بهره وری ازمنابع و پایین آوردن هزینه های تولید و توزیع راجدی بگیریم تا حداکثر بهره وری  را از منابع حیاتی زمین  داشته باشیم و  از اتلاف و هدر رفت آنها با ایجاد ساختارهای قانونمند وکارآمد  جلوگیری کنیم  و رویکردهایی در حفاظت واستفاده بهینه از منابع وامکانات موجود در پیش گیریم  همچنین با ناآگاهی و نابخردی و سطحی نگری وبهانه های مختلف زمینه کشمکش وخشونت وجنگ ها را فراهم نکنیم که علاوه بر تباه کردن  منابع انسانی به نابودی منابع حیاتی زمین وامکانات موجودمی انجامد و با نابودی آنها وضعیت بدتر شده زمینه گرسنگی وقحطی و بحران ها وجنگ های جهانی مهیا میشود وامروز وقت و زمان رویکرد صحیح ماست , اگر به اهمیت وارزش منابع انسانی ومنابع حیاتی واقف نباشیم با نادانی ها و مکر وفریب وخود خواهی ها وبی مسئولیتی ها وطمع ورزی ها و رویکرد های اشتباه آنها رادر معرض آسیب و نابودی قرار میگیریم ودر نتیجه  جنگ ها  وبحران ها وفجایع همه چیز را از جمله هوای قابل تنفس , آب سالم ومواد غذایی سالم ومحیط زیست سالم و….را از میگیرند  همه بازنده خواهیم بود.

 رابطه سلامتی وامنیت  وشکوفایی وپیشرفت ما علاوه بر آگاهی وخردورزی مان وابسته به وجود منابع حیاتی زمین وسلامتی آنها میباشد وتا هنگامیکه به ارزش واقعی هوای پاک وآب ومواد غذایی ومنابع متعدد انرژی زمین واقف نباشیم نمیتوانیم اقدامات مهم وجدی وتاثیر گذار بر سلامتی وامنیت وآسایش عمومی خود داشته باشیم  وهنگامی قادر به فهم اهمیت آنها میشویم که آگاهی هایی از نیاز های فیزیولوژی خود و همچنین زمین به عنوان مادر تامین کننده تک تک آنها داشته باشیم .

بدون منابع انرژی نفت وگاز وزغال سنگ و منابع معدنی موجود در زمین زندگی روزمره ما غیر ممکن وبدون مواد غذایی در عرض چند هفته وبدون آب چند روز وبدون هوا چند دقیقه بیشتر دوام نمی آوریم برای اینکه درستی  مطالب فوق را بفهمیم کافی است را ه های تنفسی خود را ببندیم در عرض چند دقیقه ارزش واقعی هوایی را که تنفس میکنیم درک میکنیم بطوریکه اگر کسی مانع تنفس ما شود حاضریمهمه داراییها وامکانات  خود را به او تقدیم داریم تا اجازه دهد هوا را تنفس کنیم واز مرگ حتمی به زندگی برگردیم.

چون ما از ابتدای تولد با تنفس هوا زندگی را شروع کرده ایم وپیوسته در اختیار داشته ایم به وجود آن عادت داریم وبه بود ونبودش فکرهم نمیکنیم واین تا وقتی است که منابع حیاتی تمییز را در اختیار داریم واز انها بهره میگیریم مشکل وقتی پدیدار میشود که با استفاده های نادرست از منابع انرژی و منابع حیاتی چون آب وهوا ومواد غذایی را آلوده میکنیم ؛خود به خود این منابع آلوده نمیشوند میلیون ها سال این منابع در زمین سالم وقابل استفاده بوده اند تا اکنون ما در کمتر از دویست سال آنها را با رویکرد های اشتباه در معرض خطر آلودگی ونابودی قرار داده ایم انواع رویکردهای غیر کارشناسی وغیر علمی در استفاده از منابع حیاتی وتوسل به خشونت وجنگ به بهانه های مختلف عامل آلودگی وتهدید به نابودی هوا ,آب ومواد غذایی بهداشتی بوده است که آلودگی وکمبودآنها انواع بیماری ها وگرفتاری های مارا ایجاد نموده است.

لزوم استفاده درست از منابع حیاتی زمین

بنابراین به هزاران دلیل باید با  همفکری وتعامل ومصالحه مانع از رویکرد های غیر کارشناسی وغیر علمی در استفاده از منابع حیاتی ومنابع انرژی وتوسل به خشونت وجنگ باشیم مهمترین دلایل به شرح زیر است.

۱-استفاده نادرست از منابع با هوشمندی ما در تناقض است .

۲-با رویکرد های اشتباه در استفاده از منابع وامکانات ؛تعداد زیادی از هم نوعان خود را خواسته وناخواسته از آنها محروم میکنیم.

۳-رویکرد های انحصار طلبانه از منابع وامکانات ؛انسانی ومتمدنانه نیست .

۴- رویکرد های اشتباه عامل اصلی آلودگی واز بین بردن منابع حیاتی میباشد.

۵-رویکردهای اشتباه؛ اشتباهات تازه مانند خشونت وجنگ را موجب میشوندوانواع بیماری ها وگرفتاری ها را برایمان رقم میزنند.

۶- رویکردهای اشتباه گذشته مشکلات کنونی ما را رقم زده وادامه وتکرار اشتباهات گذشته ؛مشکلات آینده را رقم میزنند.

_……….


منابع حیاتی زمین

 

بازدیدها: 0

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین وهم نوعان دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.