😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من

مطلب48
 • عکس وکلیپ (رویکرد های درست ونادرست)

  درست و نادرست ۱-روغن یا گازوییل زوی جاده ...

 • سوانح وحوادث مرگبار و امداد ونجات

  گفتار ۱-لزوم کمک های اولیه وامداد کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز م ...

 • درس های حوادث طبیعی مرگبار

  گفتار ۱-  خسارات زمین لرزه و راه های پیشگیری از خسارات برخی سازه های سنتی و مدرن  که با بی مسیولیتی ...

 • درس های حوادث غیرطبیعی مرگبار

   گفتار ۱-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما ...

 • درس ها وعبرت ها

  گفتار ۱- درس ها وعبرت های تاریخی تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای در امان ماندن از ...

 • ریشه آسیب های اجتماعی

  گفتار ۱-منشاءآسیب های اجتماعی آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میباشد بسیاری از گر ...

 • درمان آسیب های کودکان

  گفتار ۱- درک آسیب هاوگرفتاری های کودکان لازمه درمان درد ها وگرفتاری های  آنان  دیدن وبه حساب آوردن ک ...

 • آسیب کودکان

  گفتار ۱- آسیب های کودکان آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل ...

 • علل آسیب ها وگرفتاری های روزمره

    گفتار ۱-علل آسیب های جسمی و روحی-روانی اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم و مت ...

 • فرآیندحل مساله و تحقق هدف

  گفتار ۱- حل مساله وتحقق هدف کسب موفقیت با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها ...

 • عظمت

    گفتار ۱- خلق عظمت واقتدار قادر مطلق خداوند می باشد که هستی را با تمام عظمتش خلق نموده وفهم وشعوری ...

 • خوشبختی

   گفتار ۱-  خوشبختی ما وابسته به خوشبختی هم نوعان خوشبختی هر یک از ما در ارتباط  باخوشبختی جامعه معنا ...

 • قانون عمل وعکس العمل

    قانون سوم نیوتن :برای هر عمل ؛عکس العملی است برابر با آن اما در جهت مخالف آن . این قانون طلایی نیو ...

 • عمل وعکس العمل

   گفتار ۱- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدی ...

 • درد و درمان

   گفتار ۱- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد و درمان انسانیت است انسانیت در ذات خود ارزشمند بوده و در ...

 • خردورزی وزندگی

  گفتار ۱-انسان خردمند و متمدن انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندان ...

 • محبت یا نفرت

  گفتار ۱- محبت و نفرت دو انتخاب متضاد و دو جهان متضاد  با گزینش محبت یا نفرت جهان دلخواه خود را میساز ...

 • انسانیت

  گفتار ۱-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به ...

 • آموزش وپرورش-۴

  گفتار ۱-دردها ودرمان درد های جامعه  آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی ,درد های جامعه بوده وعکس العمل نقای ...

 • آموزش وپرورش-۳

  گفتار ۱-آموزش وپرورش سنگ بنای جامعه سالم ومقتدر آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات و ویژگی ها و ...

 • آموزش وپرورش-۱

  گفتار ۱- آموزش پذیری نعمت وفرصت آموزش پذیری انسان نعمت و فرصت بی همتایی است که باید قدردان آن باشیم ...

 • توانایی ها با غلبه بر ناتوانایی ها شکل میگیرند

   ناتوانی هایی که ناتوانی ها وگرفتاری ها ودر ماندگی های ما را موجب شده اند کدامند؟ علارغم تمام پیشرفت ...

 • سلامتی و موفقیت

  کسب سلامتی وموفقیت سلامتی وموفقیت با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجا ...

 • حقارت انسان درعالم خلقت

  نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در نظر گرفته میشود که بر اساس آن ...

 • موفقیت تحصیلی

  برای موفقیت تحصیلی باید  کارهایی را انجام دهیم که هنگام تشنگی وبرای رفع تشنگی انجام میدهیم , هنگامیک ...

 • اینترنت و فضای مجازی-Internet and cyberspace

  از ظهور پدیده اینترنت مدت زمان زیادی نگذشته و اینترنت با سرعت بسیار زیاد جایگاه خود را در همه ابعاد ...

 • پیشینه انسان

    گونه های انسانی وپیشینه انسان ...

 • علل آسیب ها وگرفتاری ها و راه پیشگیری و درمان

  علت آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی چیست؟و راه پیشگیری ودرمان آنها چیست؟ ساده ترین پاسخ این است که بگوی ...

 • سوالات اساسی ما-Our basic questions

   هدف اصلی سایت پاسخ به سوالات اساسی فرا رویمان در مورد خودمان و زمین زیر پایمان است که عموما  به راح ...

 • کجاییم؟

  اندک زمانی, وقت صرف کنیم واز روی کنجکاوی مکان خود را درجهان هستی پیدا کنیم تادرک بهتری از خود داشته ...

 • علمی -آموزشی

    ...

 • تامل

   هر یک ازما  عکس العمل عوامل وراثتی و محیطی منحصر به فرد خود میباشیم , هرکدام امکانات و شرایط خانواد ...

 • دانش زمین شناسی

  (بیشتر…) ...

 • دایناسور ها و سرنوشت آنها

  Dinosaur دایناسور ها گروهی ازخزندگان مهره دار میباشند که از ۲۳۰ میلیون سال قبل تا ۶۵ میلیون سال قبل ...

 • علل حوادث رانندگی و راه های پیشگیری

  ناآگاهی واشتباهات خطر آفرین وفاجعه بار میباشند من وشما هم ندارد اما حوادث وسوانح در خانه کسانی که از ...

 • هنر ما محافظت از زمین وزندگی کردن در آن است

   زمین خانه مشترک وهوشمند ماست ونظاره گر ومتاثر از رویکردهای مامیباشد با اندکی دانش وتامل از جهان هست ...

 • منابع زمین عامل حیات و بقا

  تمام امکانات موجود را از دل زمین -روی زمین وجو اطراف آن دراختیار گرفته ایم وتمام این منابع وامکانات ...

 • علل بیماریها وگرفتاریها و راه درمان آنها

  اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم وعلت آنها را در ورای رویکردهای اشتباه خود مید ...

 • یاری به کودکان

  یاری به کودک وظیفه انسانی ومدنی ماست کودکان را در یابیم کودکان علارغم جثه کوچک خود ,قلب های بزرگی وم ...

 • زمین زمینه گفتگو و مصالحه

    با شناخت زمین به ارزش واهمیت آن واقف شویم و در کنار هم دوستدار زمین باشیم ,منابع وامکانات زمین را ...

 • آموزش و پرورش-۲

  گفتار ۱- آموزش وپرورش مادر همه نهاد های اجتماعی  آموزش وپرورش ,مادر همه نهاد های اجتماعی ساخته دست ب ...

 • کمیت وکیفیت

   طول عمر (کمیت )وکیفیت (توانایی و خرسندی) کمیت وکیفیت زندگی ما قبل از آنکه به امکانات مادی ما مربوط ...

 • انسانیت گوهر وجود ما و درمان درد های ماست

  انسانیت در هر لباس  وبا هر تفکر وباور شخصی ستودنی است.   انسانیت وتواضع محدود به سن وسال وجنسیت و رن ...

 • بهترین شهروند

  بهترین شهروند, شهروندی است که روحیه انسان دوستی وشرافت و تواضع وتحمل ومدرا دارد و کارو تلاش وپشتکارخ ...

 • روش اصولی پیشگیری از فجایع و بحران ها و تحقق همزیستی مسالمت آمیز چیست؟

  آموزش وپرورش های موفق وکارآمد ومقتدر راه پیشگیری از چنین آسیب ها وفجایع میباشد وزاه علمی واصولی برای ...

 • اطلاعات نجومی

    جهان هستی و کهکشان راه شیری نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در ...

 • هنر انسان انسانیت است

  ...

 • زندگی کردن

    هیچ یک از ما  با هر سطح اجتماعی ورفاهی  بی نیاز از زمین و دیگر هم نوعان خود قادر به زنده بودن نیست ...

 • نمایش مطالب بیشتر