😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

مطلب66
 • ارزش منابع حیاتی- لزوم رویکردهای درست

   رابطه سلامتی وامنیت  وشکوفایی وپیشرفت ما علاوه بر آگاهی وخردورزی مان وابسته به وجود منابع حیاتی زمی ...

 • ایجاد تغییرات مثبت و سازنده

  وقتی قادر به ایجاد تغییر و بهبود شرایط وتاثیر گذاری بر محیط و شرایط خود خواهیم بود که در  افکار واند ...

 • امنیت اجتماعی

  امنیت اجتماعی محصول تامین وبکار گیری سلاح نظامی پیشرفته نظیر انواع  مسلسل ها وبمب افکن ها وموشک  ها ...

 • قهرمان

  بقراط بقراط پدر علم طب نامیده شده است وخود فرزند یک طبیب بود که اعلام کرد هر بیماری یک علت  طبیعی دا ...

 • قهرمان

  گفتار ۱-قهرمانان زمین  لغت قهربان برازنده  انساهای فهیم وفرهیخته ودریادلانی از هم نوعان مامی باشد که ...

 • کارکرد قانون عمل وعکس العمل

   گفتار ۱- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدی ...

 • علت مشکلات وگرفتاری های جسمی و روحی -روانی روزمره

  گفتار ۱ کارها را به ماشین های خانگی و تنبلی وبیکاری را به خود تقدیم میکنیم  سوار ماشین شده اگر کاملا ...

 • آموزش وپرورش راه پیشگیری آسیب ها و مشکلات

  گفتار۱- آموزش وپرورش تنها راه مطمئن واضولی پیشگیری وبرون رفت از مشکلات وگرفتاری های اجتماعی به راستی ...

 • اندیشه زندگی کردن

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه , ...

 • عکس وکلیپ (رویکرد های درست ونادرست)

  درست و نادرست ۱-روغن یا گازوییل زوی جاده بازدید: 8 ...

 • سوانح وحوادث مرگبار

  گفتار ۱- اهمیت کمک های اولیه وامداد کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز ...

 • درس های حوادث طبیعی مرگبار

  گفتار ۱-  خسارات زمین لرزه و راه های پیشگیری از خسارات برخی سازه های سنتی و مدرن  که با بی مسیولیتی ...

 • درس های حوادث غیرطبیعی مرگبار

   گفتار ۱-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما ...

 • درس ها وعبرت ها

  گفتار ۱- درس ها وعبرت های تاریخی تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای در امان ماندن از ...

 • آسیب های اجتماعی

  گفتار ۱-منشاءآسیب های اجتماعی و راه برون رفت آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میبا ...

 • درمان آسیب های کودکان

  گفتار ۱- درک آسیب هاوگرفتاری های کودکان لازمه درمان درد ها وگرفتاری های  آنان  دیدن وبه حساب آوردن ک ...

 • آسیب کودکان

  گفتار ۱- آسیب های کودکان آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل ...

 • علل آسیب ها وگرفتاری های روزمره

    گفتار ۱-علل آسیب های جسمی و روحی-روانی اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم و مت ...

 • فرآیندحل مساله و تحقق هدف

  حل مساله وتحقق هدفبا رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجام امور سخت وطاقت ...

 • عظمت

    گفتار ۱- خلق عظمت واقتدار قادر مطلق خداوند می باشد که هستی را با تمام عظمتش خلق نموده وفهم وشعوری ...

 • خوشبختی

   گفتار ۱-  خوشبختی ما وابسته به خوشبختی هم نوعان خوشبختی هر یک از ما در ارتباط  باخوشبختی جامعه معنا ...

 • قانون عمل وعکس العمل

    قانون سوم نیوتن :برای هر عمل ؛عکس العملی است برابر با آن اما در جهت مخالف آن . این قانون طلایی نیو ...

 • عمل وعکس العمل

   گفتار ۱- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدی ...

 • درد و درمان درد

   گفتار ۱- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد و درمان درد انسانیت است انسانیت در ذات خود ارزشمند بوده و ...

 • معنای انسانیت

  گفتار ۱-انسانیت ومحبت انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و ...

 • پیامد دوستی ونفرت؟

   انسانیت و نوع دوستی  با گزینش دوستی یا نفرت جهان دلخواه خود را میسازیم اگر دوستی و محبت با هم نوع ا ...

 • انسانیت

  گفتار ۱-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به ...

 • آموزش وپرورش درد و درمان

  گفتار ۱-دردها ودرمان درد ها  آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی ,درد های جامعه بوده وعکس العمل نقایص وضعف ...

 • آموزش وپرورش سالم وبرخوردار نوید جامعه سالم وبرخوردار

  گفتار ۱-آموزش وپرورش سالم وبرخوردار نوید جامعه سالم وبرخوردار آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات ...

 • آموزش و پرورش نعمت وفرصت بهتر زیستن

  گفتار ۱- آموزش و پرورش نعمت وفرصت بهتر زیستن آموزش پذیری انسان نعمت و فرصت بی همتایی است که باید قدر ...

 • توانایی ها وناتوانی ها

    ناتوانی هایی که ناتوانی ها وگرفتاری ها ودر ماندگی های ما را موجب میشوند علارغم تمام پیشرفت های پزش ...

 • سلامتی

  سلامتی جسم-روح و روان سلامتی جسم و روان  ما با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق ...

 • انسان و عظمت خلقت

  نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در نظر گرفته میشود که بر اساس آن ...

 • موفقیت تحصیلی

  برای موفقیت تحصیلی باید  کارهایی را انجام دهیم که هنگام تشنگی وبرای رفع تشنگی انجام میدهیم , هنگامیک ...

 • اینترنت و فضای مجازی-Internet and cyberspace

  از ظهور پدیده اینترنت مدت زمان زیادی نگذشته و اینترنت با سرعت بسیار زیاد جایگاه خود را در همه ابعاد ...

 • پیشینه انسان

    گونه های انسانی وپیشینه انسان بازدید: 8 ...

 • علل آسیب ها وگرفتاری ها و راه پیشگیری و درمان

  علت آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی چیست؟و راه پیشگیری ودرمان آنها چیست؟ ساده ترین پاسخ این است که بگوی ...

 • تامل

  تامل   پاسخ  سوالات اساسی  در مورد خودمان و زمین زیر پایمان لازمه زندگی کردن ما در کنار همدیگر است ک ...

 • بهزیستی-۹۷/۱/۲۵

  بهزیستی چیست وراه تحقق آن چیست؟ بهتر زیستن مترادف بهزیستی است وراه تحقق آن مثبت واندیشی وافزودن بر ت ...

 • کجاییم؟

  اندک زمانی, وقت صرف کنیم واز روی کنجکاوی مکان خود را درجهان هستی پیدا کنیم تادرک بهتری از خود داشته ...

 • علمی -آموزشی

    بازدید: 5 ...

 • راه پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی چیست؟

   خلقت ما انتخاب آفرینش است و ما با انبوه اطلاعات ودانش خود در علت وعلل وجزییات خلقت همچنان کودکی ناب ...

 • تواضع وتامل

   درد ودرمان هر یک ازما  عکس العمل عوامل وراثتی و محیطی منحصر به فرد خود میباشیم , هرکدام امکانات و ش ...

 • دانش زمین شناسی

  بازدید: 6 ...

 • دایناسور ها و سرنوشت آنها

  Dinosaur دایناسور ها گروهی ازخزندگان مهره دار میباشند که از ۲۳۰ میلیون سال قبل تا ۶۵ میلیون سال قبل ...

 • علل حوادث رانندگی و راه های پیشگیری

  ناآگاهی واشتباهات خطر آفرین وفاجعه بار میباشند من وشما هم ندارد اما حوادث وسوانح در خانه کسانی که از ...

 • هنر انسان؟

    با اندکی دانش وتامل از جهان هستی میتوان فهمید که زمین تنها خانه ایمن و در دسترس ما در جهان هستی می ...

 • منابع زمین عامل حیات و بقا

  تمام امکانات موجود را از دل زمین -روی زمین وجو اطراف آن دراختیار گرفته ایم وتمام این منابع وامکانات ...

 • علل بیماریها وگرفتاریها و راه درمان آنها

  اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم وعلت آنها را در ورای رویکردهای اشتباه خود مید ...

 • یاری به کودکان

  یاری به کودک وظیفه انسانی ومدنی ماست کودکان را در یابیم کودکان علارغم جثه کوچک خود ,قلب های بزرگی وم ...

 • نمایش مطالب بیشتر