😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین وهم نوعان دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

مطلب86
 • پرسش ۵/چرا و چگونه؟

  برای گزینش  مسیول ومدیر سالم و توانمند چه باید کرد؟ راه مطمین برای ایجاد مسیول  ومدیر لایق از مدرسه ...

 • موفقیت شغلی

    نکاتی برای کسب موفقیت در هرشغل همه ما به موفقیت وناکامی هایی در شغل وکارهای خود مواجه بوده ای ...

 • پرسش۴/چرا وچگونه؟

  اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن؟ آیا به اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن واقف هستیم یا خی ...

 • پرسش۳/چرا وچگونه؟

  چرا آسیب پذیر وگرفتار میشویم؟ مشکلات عدیده که ما را تسخیر نموده  بی دلیل نیست اگر آسیب شناسی دقیقی ا ...

 • پرسش۲/چرا وچگونه؟

  منشاء چالش های روزمره ما چیست؟ اغلب چالش هایی که در زندگی روزمره بر ما تحمیل میشود محصول اندیشه وعمل ...

 • مشاوره تحصیلی

  کسب موفقیت تحصیلی   برای موفقیت تحصیلی باید  کارهایی را انجام دهیم که هنگام تشنگی وبرای رفع تشن ...

 • پرسش۱/چرا و چگونه؟

  جهان چگونه خلق شد؟جهان هستی از چه تشکیل شده است؟ نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری ع ...

 • صلح وامنیت

  هر انسان سالم ومدنی با هر مذهب و سلیقه ورنگ ونژاد وملیت در سراسر جهان خواهان تحقق صلح وثبات وامنیت م ...

 • همکاری و حمایت

    مدیر سایت : در خلا آگاهی و خردورزی , انسانیت ونوع دوستی رنگ می بازد و انواع آسیب ها و مشکلات ...

 • بنی آدم

   ♠بفهمیم ودرک کنیم موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نشده ایم , ...

 • اندیشه سایت

   ♠بفهمیم ودرک کنیم موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نشده ایم , ...

 • اهداف دهگانه اندیشکده زمین

  ۱– آگاهی از ماهیت انسان وزمین وتاکید بر اهمیت ونیاز همیشگی ما به زمین  به عنوان تنها پناهگاه و ...

 • ویدیو

    بازدید: 2 ...

 • عکس

  بازدید: 5 ...

 • دروس عمومی

  زبان انگلیسی نمونه سوال  زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم   نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت دوم ز ...

 • جایگاه وکارکرد های آموزش وپرورش

  گفتار ۱-آموزش وپرورش سنگ بنای جامعه سالم ومقتدر آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات و ویژگی ها و ...

 • شیمی-زیست شناسی

  شیمی   شیمی۲- www.filand.ir شیمیnabzkonkur.ir_.pdf filand.ir_.shim-pdf شیمی۳ تست-شیمی-دهم-قلمچی. تست ...

 • شیمی-زیست شناسی

  بازدید: 1 ...

 • علوم تجربی-فیزیک

   علوم  علوم چهارم ابتدایی[www.filand.ir] ازمایشگاه-علوم-تجربی_nabzkonkour.ir علوم هفتمwww.filand.ir ...

 • ریاضیات

  ریاضیات ابتدایی _زیاضی چهارم ابتدایی (nomreplus.ir)– دفتر ریاضی پنجم ابتداییwww.filand.ir  ریا ...

 • ارزش منابع حیاتی- لزوم رویکردهای درست

   رابطه سلامتی وامنیت  وشکوفایی وپیشرفت ما علاوه بر آگاهی وخردورزی مان وابسته به وجود منابع حیاتی زمی ...

 • ایجاد تغییرات مثبت و سازنده

  وقتی قادر به ایجاد تغییر و بهبود شرایط وتاثیر گذاری بر محیط و شرایط خود خواهیم بود که در  افکار واند ...

 • امنیت اجتماعی

  امنیت اجتماعی محصول تامین وبکار گیری سلاح نظامی پیشرفته نظیر انواع  مسلسل ها وبمب افکن ها وموشک  ها ...

 • قهرمان

  بقراط بقراط پدر علم طب نامیده شده است وخود فرزند یک طبیب بود که اعلام کرد هر بیماری یک علت  طبیعی دا ...

 • قهرمان

  گفتار ۱-قهرمانان زمین  لغت قهربان برازنده  انساهای فهیم وفرهیخته ودریادلانی از هم نوعان مامی باشد که ...

 • کارکرد قانون عمل وعکس العمل

   گفتار ۱- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدی ...

 • علت مشکلات وگرفتاری های روزمره

  گفتار ۱-استفاده از ماشین ها کارها را به ماشین ها و تنبلی وبیکاری را به خود تقدیم میکنیم  ماشین ها را ...

 • آموزش وپرورش راه پیشگیری آسیب ها و مشکلات

  گفتار۱- آموزش وپرورش تنها راه مطمئن واضولی پیشگیری وبرون رفت از مشکلات وگرفتاری های اجتماعی به راستی ...

 • اندیشه زندگی کردن

   انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه , ...

 • عکس وکلیپ (رویکرد های درست ونادرست)

  درست و نادرست ۱-روغن یا گازوییل زوی جاده بازدید: 12 ...

 • سوانح وحوادث مرگبار

  گفتار ۱- اهمیت کمک های اولیه وامداد کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز ...

 • درس های حوادث طبیعی مرگبار

  گفتار ۱-  خسارات زمین لرزه و راه های پیشگیری از خسارات برخی سازه های سنتی و مدرن  که با بی مسیولیتی ...

 • درس های حوادث غیرطبیعی مرگبار

   گفتار ۱-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما ...

 • درس ها وعبرت ها

  گفتار ۱- درس ها وعبرت های تاریخی تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای در امان ماندن از ...

 • آسیب های اجتماعی

  گفتار ۱-منشاءآسیب های اجتماعی و راه برون رفت آسیب های اجتماعی عکس العمل رویکرد های اشتباه گذشته میبا ...

 • درمان آسیب های کودکان

  گفتار ۱- درک آسیب هاوگرفتاری های کودکان لازمه درمان درد ها وگرفتاری های  آنان  دیدن وبه حساب آوردن ک ...

 • آسیب کودکان

  گفتار ۱- آسیب های کودکان آسیب های کودکان با هیچ منطق وعقیده ورویکرد مدنی ساز گاری ندارند و عکس العمل ...

 • علل آسیب ها وگرفتاری های روزمره

    گفتار ۱-علل آسیب های جسمی و روحی-روانی اغلب ما به دلایل ناراحتی وگرفتاری های خود  واقف نیستیم و مت ...

 • فرآیندحل مساله و تحقق هدف

  حل مساله وتحقق هدفبا رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجام امور سخت وطاقت ...

 • عظمت

    گفتار ۱- خلق عظمت واقتدار قادر مطلق خداوند می باشد که هستی را با تمام عظمتش خلق نموده وفهم وشعوری ...

 • خوشبختی

   گفتار ۱-  خوشبختی ما وابسته به خوشبختی هم نوعان خوشبختی هر یک از ما در ارتباط  باخوشبختی جامعه معنا ...

 • قانون عمل وعکس العمل

    قانون سوم نیوتن :برای هر عمل ؛عکس العملی است برابر با آن اما در جهت مخالف آن . این قانون طلایی نیو ...

 • عمل وعکس العمل

   گفتار ۱- هر رویداد نتیجه وعکس العمل مجموعه ای از رویدادهاست در این جهان هستی هر رویدادی را که شاهدی ...

 • درد و درمان درد

   گفتار ۱- درد و درمان درد  خلا انسانیت درد زمانه ما و درمان آن تحقق انسانیت میباشد انسانیت در ذات خو ...

 • معنای انسانیت

  گفتار ۱-انسانیت ومحبت انسانهایی  که منش ودرکشان از انسان و زمین وعالم هستی  آگاهانه وخردمندانه است و ...

 • پیامد دوستی ونفرت؟

   انسانیت و نوع دوستی  با گزینش دوستی یا نفرت جهان دلخواه خود را میسازیم اگر دوستی و محبت با هم نوع ا ...

 • انسانیت

  گفتار ۱-انسانیت چاره دردهای مزمن جوهره وجودی بشر انسانیت (انس والفت با هم نوع) می باشد و انسانیت  به ...

 • آموزش وپرورش چاره درد ها وگرفتاری ها

  ریشه دردها وگرفتاریرها و درمان آنها  آسیب ها وگرفتاری های اجتماعی ,درد های جامعه بوده وعکس العمل نقا ...

 • آموزش وپرورش سالم وبرخوردار نوید جامعه سالم وبرخوردار

  گفتار ۱-آموزش وپرورش سالم وبرخوردار نوید جامعه سالم وبرخوردار آموزش وپرورش سنگ بنای وبستر ایجاد صفات ...

 • آموزش و پرورش نعمت وفرصت بهتر زیستن

  گفتار ۱- آموزش و پرورش نعمت وفرصت بهتر زیستن آموزش پذیری انسان نعمت و فرصت بی همتایی است که باید قدر ...

 • نمایش مطالب بیشتر