زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

درس ها و عبرت ها؟-؟Lessons and Gestures
 • سوانح وحوادث مرگبار و امداد ونجات

  گفتار 1- کمک های اولیه وامداد کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز مره ماست و ...

  گفتار 1- کمک های اولیه وامداد کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز مره ماست و اهمیت آن وقتی برایمان نمایان میشود که درمعرض سوانح قرار  میگیریم و دسترسی به نیروهای امدادی مت ...

  ادامه مطلب
 • درس های حوادث طبیعی مرگبار

  گفتار 1-  خسارات زمین لرزه و راه های پیشگیری از خسارات برخی سازه های سنتی و مدرن  که با بی مسیولیتی ها وس ...

  گفتار 1-  خسارات زمین لرزه و راه های پیشگیری از خسارات برخی سازه های سنتی و مدرن  که با بی مسیولیتی ها وسهل انگاری ها بنا شده ومیشوند تا سرپناه وجان پناه باشدمتاسفانه اندک لرزش زمین را تاب نمی آورند ف ...

  ادامه مطلب
 • درس های حوادث غیرطبیعی مرگبار

   گفتار 1-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما و نحو ...

   گفتار 1-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما و نحوه عملکرد ابزارها وماشین های ساخت ما میباشند. حادثه خوشگوار وجود ندارد همگی آنها ناگوار و دلخراش ...

  ادامه مطلب
 • درس ها وعبرت ها

  گفتار 1- درس ها وعبرت های تاریخی تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای در امان ماندن از حواد ...

  گفتار 1- درس ها وعبرت های تاریخی تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای در امان ماندن از حوادث ناگوار وزندگی در سلامتی وآسایش بسیار لازم و ضروری است نتایج وعواقب رویکرد های اشتباه فقر وفلا ...

  ادامه مطلب