♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

سلامتی-موفقیت-خوشبختی؟-؟Health-Success-Happiness
 • فرآیندحل مساله و تحقق هدف

  گفتار 1- حل مساله وتحقق هدف کسب موفقیت با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجا ...

  گفتار 1- حل مساله وتحقق هدف کسب موفقیت با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها انجام امور سخت وطاقت فرسا نیست بلکه مستلزم رعایت نکات ظریفی میباشدکه رعایت آنها موفقیت ها را  موجب ...

  ادامه مطلب
 • عظمت

    گفتار 1- خلق عظمت واقتدار قادر مطلق خداوند می باشد که هستی را با تمام عظمتش خلق نموده وفهم وشعوری به ما ...

    گفتار 1- خلق عظمت واقتدار قادر مطلق خداوند می باشد که هستی را با تمام عظمتش خلق نموده وفهم وشعوری به ما عطا نموده که جلوه هایی از آن را درک کنیم مغزی که خداوند به ما عطا نموده مشابهی در بین مخلوقات ...

  ادامه مطلب
 • خوشبختی

   گفتار 1-  خوشبختی ما وابسته به خوشبختی هم نوعان خوشبختی هر یک از ما در ارتباط  باخوشبختی جامعه معنا میشو ...

   گفتار 1-  خوشبختی ما وابسته به خوشبختی هم نوعان خوشبختی هر یک از ما در ارتباط  باخوشبختی جامعه معنا میشود  زیرا هر یک از ما با هر سطح اجتماعی بی نیاز از ارتباط با جامعه خود نیستیم  و وقتی خوشبخت خواه ...

  ادامه مطلب
 • موفقیت تحصیلی

  برای موفقیت تحصیلی باید  کارهایی را انجام دهیم که هنگام تشنگی وبرای رفع تشنگی انجام میدهیم , هنگامیکه تشن ...

  برای موفقیت تحصیلی باید  کارهایی را انجام دهیم که هنگام تشنگی وبرای رفع تشنگی انجام میدهیم , هنگامیکه تشنه هستیم به هیچ چیز غیر از آب و رفع تشنگی اهمیت نمی دهیم هر چه تشنه تر باشیم تلاش بیشتری برای رف ...

  ادامه مطلب