زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

محبت یا نفرت

گفتار ۱- محبت و نفرت دو انتخاب متضاد و دو جهان متضاد

 با گزینش محبت یا نفرت جهان دلخواه خود را میسازیم اگر محبت ومهر ورزی انتخاب عموم ماگردد شاهد جهانی خواهیم بود که در آن کینه ونفرت ودشمنی استسنا میشود وزندگی اجتماعی ومدنی ممکن میشود اما اگرکینه ونفرت ودشمنی انتخاب عموم ما گردد محبت ومهرورزی وسلامتی وآسایش استسنا میشود وزندگی مدنی واجتماعی غیر ممکن میگردد. تمام ویرانی ها وخشونت ها  وتخریب ها وکشت وکشتارهای تاریخ در بستر ناآگاهی و نابخردی ها وزیاده خواهی ها  ومکر وفریب وکینه ونفرت ودشمنی  شکل گرفته است و بی تردید در فضای دوستی وهمکاری و خرد ورزی وگفتگو ومصالحه امکان کشمکش وخشونت و کشت وکشتار بوجود نمی آید.

 محبت ونفرت کلماتی با معانی متضاد میباشند وگزینش هر کدام مستلزم کنار گذاشتن دیگری است  محبت وهمدردی وکمک کردن زبان مشترک همه ماست که با هر زبان وعقیده ورنگ ونژاد که ابراز داریم از طرف انسانهایی که هم زبان وهم عقیده و هم رنگ ونژاد ما هم نباشند درک میشود حتی حیوانات بی زبان و فاقد شعور هم  قادر به درک آن مییاشد و چه انسان وچه حیوان قدردان ودر پی جبران آن میباشند هیچ انسان سالم وعاقلی در این کره خاکی پیدا نمیشود که دست کسی را که در حال نابودی است را به اختیار رها کند حتی اگر ما شخص را نشناسیم ,فطرت  انسان تمایل به کمک ونجات شخص گرفتار و سانحه دیده دارد اغلب ما در شرایط سخت  مانند بلایای طبیعی وحوادث جان خود را کف دست قرار میدهیم وبه کمک انسان  ها و بلکه حیوانات در خطر وگرفتار میشتابیم و این در حالی است که اغلب ما با سهل انگاری وبی احتیاطی ونابخردی و مکر وفریب از هم نوعان و حتی دوستان خود برای خود، دشمن میسازیم وخود و آنها را در معرض انواع آسیب ومخاطرات جسمی وروحی-روانی قرار میدهیم که این با انسانیت و هوشمندی و مهر ورزی وخردورزی ما هم خوانی ندارد.

اگر خواهان سلامتی وصلح ودوستی وهمزیستی مسالمت آمیز میباشیم باید ازماهیت انسان وزمین ونیازمان به زمین وهمدیگر آگاه باشیم تا بتوانیم نابخردی وزیاده خواهی وکینه ونفرت و دشمنی را کنار گذاریم ومنافع ومصالح همدیگر را درک کنیم ودر فضای دوستی وهمکاری وخردورزی برای تحقق آنها در کنار هم قرار گیریم وتن به مصالحه دهیم تا بتوانیم نقطه پایانی بر مکر وفریب و رقابت ها ی ناسالم وکینه ونفرت ودشمنی گذاریم وصفحه جدیدی برای تعامل وهمکاری ومصالحه بگشاییم وخردمندانه ومتمدنانه منافع مشترک ایجاد کنیم و در کنار هم با گفتگو ومصالحه برای تحقق آنها تلاش کنیم.

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code