زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

درس های حوادث غیرطبیعی مرگبار

 گفتار ۱-علل وعوامل حوادث رانندگی مرگبار وراه های پیشگیری

حوادث غیر طبیعی محصول نگرش و عملکردهای ما و نحوه عملکرد ابزارها وماشین های ساخت ما میباشند. حادثه خوشگوار وجود ندارد همگی آنها ناگوار و دلخراش و مصیبت بار و خسارت آفرین میباشند که زندگی هر روز ما تحت تاثیر آنها قرار دارد وهر دقیقه زندگی را از انسانهای زیادی که همانند ما سرگرم کار وزندکی خود میباشند, میگیرد ویا با ایجاد انواع آسیب ها ومعلولیت هامسیر زندگی بسیاری از ما را برای همیشه تغییر میدهد . توانایی حوادث در آسیب رساندن به ما  ناشی از ناتوانی  ما درشناخت به موقع وپیشگیری از آنها میباشد هر روزه تعداد زیادی ازماشاهد حوادث خسارت آفرین میباشیم ودر بیشتر موارد به علل وعوامل حوادث خسارت بار واقف میباشیم اما عبرت آموزی  لازم را نداریم وتدابیر لازم برای پیشگیری از  آنها بکار نمیگیریم حوادث رانندگی مهمترین حوادث فاجعه بارغیر طبیعی میباشند که متاسفانه منابع انسانی ومالی هنگفتی هر دقیقه قربانی آنها میشوند.

حوادث قبل از وقوع در خانه کسی را نمی زنند اغلب آنها نتیجه بی مسیولیتی ها وبی احتیاطی ها وقانون گریزی ها واشتباهات وخطاهای انسانی میباشند و متاسفانه هزینه های بی احتیاطی و قانون گریزی واشتباهات  علاوه بر شخص متخلف بر افراد دیگر که مقصر هم نیستند وارد میشود وخیلی از این خسارت ها عملا غیر قابل جبران میباشدو زندگی را ازتعداد زیادی ازافراد مقصر در حوادث وافراد بی تقصیر میگیرند و هزینه های هنگفت جسمی وروحی وروانی ومالی را در پی دارند در حالی که اغلب این حوادث با اندکی  آگاهی و رعایت اصول و مقررات و احتیاط و گذشت قابل پیشگیری میباشندو بدون تردید بی احتیاطی ها واشتباهات  جان  انسان وامکانات زیادی را در معرض نابودی یا آسیب های جبران ناپذیر قرار میدهد و وبا یکرار بی محتیاطی ها واشتباهات چیزی جز نابودی وآسیب به خود ودیگران بدست نمی آید وهمه در معرض خطرات وحوادث فردا خواهیم میباشیم  که خسارت های هنگفت وغیر قابل جبران بر ما وامکانات وخدمات رفاهی وپزشکی وارد میکنند بنابراین با احتیاط وقانونمندی ورفتارهای خردمندانه هزینه های غیر قابل جبران را برخود ودیگران تحمیل نکنیم تا مجبور به پرداخت هزینه های بی احتیاطی وقانونمداری وفتارهای نابخردانه نشویم.

نتیجه و عکس العمل نا آگاهی  ها وبی احتیاطی ها  وقانون شکنی ها و اشتباهات را در تصاویر زیر ببینیم و با آگاهی  واحتیاط و قانونمداری خود احتمال وقوع آنها را کاهش دهیم و از تحمیل هزینه های غیر قابل جبران بر خود وهم نوعان خود  پیشگیری کنیم این تصاویر قطره ای از دریای  مصیبت بار حوادث رانندگی  میباشند که متاسفانه از لحظه خواندن این نوشته تا کنون تعدادی به آنها افزوده شد ودر گوشه ای از این کره خاکی  تعدادی جانشان را  در همین چند دقیقه از دست دادند وبر عده ای خسارت های غیر قابل جبرانی وارد شده که شاید قابل پیشگیری بودند و ما نیز در خطریم باید به  علل وعوامل حوادث واقف شویم , سوانح وحوادث را بررسی کنیم وراه های پیشگیری از آنها را  بکار گیریم تا احنمال وقوع آنها را کاهش دهیم و با ناآگاهی وبی احتیاطی وسهل انگاری وقانون شکنی به استقبال آنها نرویم.

  آیا خسارات وهزینه های جانی ومالی این حوادث را در نظر داریم وبی احتیاطی وقانون گریزی  میکنیم ؟اگر به هزینه های بی احتیاطی وقانون شکنی های خود  واقف باشیم هرگز بی احتیاطی وتخلف نمیکنیم.

هر تصویرگویای  خسارات و هزینه ها و پشت پرده حوادث یعنی بی احتیاطی ها  وقانون شکنی ها میباشد.

 

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من