زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

سوانح وحوادث مرگبار و امداد ونجات

گفتار ۱- کمک های اولیه وامداد

کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز مره ماست و اهمیت آن وقتی برایمان نمایان میشود که درمعرض سوانح قرار  میگیریم و دسترسی به نیروهای امدادی متخص نداریم و در برزخ  مرگ وزندگی گرفتاریم و چون اطلاعات ومهارت های کارآمدی نداریم مجبور به پرداخت هزینه های سنگین برای خود ودیگران میشویم در صورتیکه اگر حداقل هایی از اطلاعات ومهارت ها ی امدادی را داشته باشیم چه بسا جان خود یا دیگران را نجات دهیم ویا از دامنه وعمق آسیب ها بکاهیم .

از آنجایی که در هنگام سوانح وحوادث  وبحرانی ها ؛لحظات ارزش زندگی دارند و هر لحطه تعیین کننده است وتعداد زیادی از آسیب دیدگان حوادث مرگبار به علت تاخیر در امداد رسانی ویاعدم کمک رسانی اصولی وصحیح  و به موقع جانشان را از دست میدهند ویا دچار آسیب های غیر قابل درمان میشوند. حوادث هم خبر نمیکنند و وقوع حوادث در زندگی روزمره ما اجتناب ناپذیر است زیرا وقوع حوادث وسوانح به عوامل متعدد بستگی دارند که تعدادی از آنها به عملکرد ما بستگی دارند وتعداد زیادی از آنها  محصول عوامل طبیعی وغیرطبیعی و عملکرد دیگران  میباشند وباعث گرفتار ما میشوند بنابراین باید برای آنها آمادگی های لازم را داشته باسیم و در هر صورت تعدادی از ما  که امروز سالم وبی درد ورنج هستیم,جزه آسیب دیده گان فردا ییم ونیازمند به امداد و نجات دیگران می باشیم .بسیاری آسیب دیدگان  دیروز هم به دلیل آسیب های جزیی و به دلیل عدم امداد به موقع و موثر ناظران بدون مهارت  متاسفانه اکنون دیگر در بین ما نیستند. .و از این رو مهارت های امدادی یکی از مهم ترین دانش های کاربردی مورد نیاز ماست که باید آنها را آموزش ببینیم و آموزش دهیم و هریک از ما یک سرباز آموزش دیده و آماده برای امداد ونجات باشیم .

Speech 1- First aid and emergency
First aid and emergency aid are one of the most important necessities of our daily routine and its importance when it comes to disasters and access to relentless relief workers, and we are in the midst of death and because of the lack of efficient information and skills, we have to pay We will have to pay heavily for ourselves and for ourselves if we can save ourselves or others, or reduce the extent of the damage, if we have at least some of the information and relief skills.
Because there are moments of life worthy of life at every time and in every moment, and a large number of victims of deadly incidents, due to delays in relief, or lack of proper and timely delivery of their lives, or injuries Untreated. Events are not known and the occurrence of incidents in our everyday life is inevitable because the occurrence of accidents and incidents depends on a number of factors, some of which depend on our performance, and many of them are the result of natural and non-natural and other people’s actions and cause us to be involved. Therefore, we must We are ready for them, and in any case, a number of us who are healthy today and ourselves are damaged tomorrow and we need others to help and rescue. Many injured yesterday also suffered minor injuries and The reason for the timely and effective relief of observers without proper skill No, they are no longer among us. Hence, relief skills are one of the most important applied knowledge we need to train and train, and each of us is a trained soldier ready for relief.

 

گفتار ۲-سوانح وحوادث در کمین بی احتیاطی ها واشتباهات

حوادث عکس العمل ناآگاهی ها و بی مسئولیتی ها وسهل انگاری ها و اشتباهات میباشند و در خانه کسانی  را که از خطرات آگاهی ندارد و قوانین ایمنی را نمی شناسند یا جدی نمی گیرند را زودتر وبیشتر می کوبد و مجال وفرصت پیشگیری از آنها تا قبل ازحادثه در اختیار ماست زمان به عقب بر نمی گردد وبرای میلیون ها انسانی که  مرز حوادث را رد کرده اندو قربانی آنها شده اند هیچ مجال وچاره ای نیست ومتاسفانه  راه برگشتی برای آنها نیست اما برای ما که اکنون در اندیشه کار و زندگی  هستیم راه وجود دارد وبی تردید راه مطمئن آگاهی از اشتباهات وعبرت گیری از فجایع ودوری ازبی احتیاطی وقانون شکنی وقانون گریزی وسهل انگاری هاست . با اندکی تامل در سوانح مختلف در می یابیم که  همه مصیب بارند و  دلایل ناشناخته وعجیب و غریب هم ندارندبا وجود اینکه دلایل همه آنهاشناخته شده ومعلوم است هر دقیقه فاجعه جدید رقم میخورد فقط نام و نشان قربانیان ومکان فجایع متفاوت است .

 اگر اندکی برای سلامت وامنیت حود ارزش قایل شویم و ساعاتی وقت خود را به جای سرگرمی های معمول به یافتن علل وعوامل حوادث خونین ومرگبار روزمره که در کمین ما نشسته اند اختصاص دهیم که خوشبختانه یافتن علل وعوامل نیازی به مهارت کارشناسی هم ندارد با اندکی تامل در می یابیم که علت سوانح خونین جز بی توجهی -سهل انگاری -بی احتیاطی -خواب آلودگی -خستگی -نداشتن مهارت  -عدم رعایت قوانین ونقص وسایل  راز های سر به مهر دیگری نمی باشند همه علل و عوامل هویداست ومتاسفانه هر روزه با وقوع حوادث خونین ومرگبارعلت و عوامل خود را به ما نشان میدهند واما ما آنها را در هیاهوی زندگی به فراموشی میسپاریم واشتباهات حوادث را پیوسته باز تولید و تکرار میکنیم وحادثه جدید را رقم میزنیم که این عملکرد با هوشمندی ما تناسب ندارد ,تنها کافی است اندکی تامل کنیم تا به علل وعوامل فاجعه  واقف شویم و آنها را به خاطر سپاریم و ازتحمیل هزینه های هنگفت وغیر قابل جبران  بر زندگی خود ودیگران پیشگیری کنیم بنابراین سلامتی یا گرفتاری فردا ی ما عکس العمل آگاهی ویا ناآگاهی امروز ما ازاشتباهات ومیزان جدی گرفتن امروز ماست  .

 هزینه های این حوادث مرگبار متاسفانه علاوه بر مقصرین بر انسانها ی بی تقصیر نیز وارد میشود و هزینه های سهل انگاری ها و اشتباهات صدمه ونابودی کسانی است که نه تنها آسیبی از آنها ندیده ایم بلکه در اطراف ما زندگی میکنند ودوستشان داریم و  با کمترین سهل انگاری ها واشتباهات به آنها خساراتی را وارد میکنیم که اغلب برگشت ناپذیر و عملا غیر قابل جبران میباشند.بد نیست ابتدا گوشه ای ناچیز ار حوادثی را که به یمن دوربین ها به تصویر کشیده شده  را مشاهده کنیم وبه دلایل وقوع آنها بیندیشیم آیا دلایل عمده وقوع آنها غیر ازعدم آگاهی از خطرات و عدم رعایت  نکات ایمنی ؛دلایل ناشناخته ای دارند؟

 متاسفانه هر روزه شاهد حوادثی فراوانی میباشیم و نادید ه میگیریم شاید به دلایل مشغله و گرفتاریهای رورمره اما اهمیت آنها زندگی ماست وتمام کار ومشغله ما برای زندگی کردن است وبعد از حوادث تفاوت مشغله های روزمره  وآسیب هاو گرفتاری های حوادث قابل تشخیص میشود که متاسفانه کار از کار گذشته است اما باکمی تامل ورعایت کردن قوانین  میتوان از اضافه کردن تصاویر مشابه به این تصاویر پیشگیری کنیم انتخاب با ماست واکنون زمان انتخاب است درک کنیم هر  وقت وهر کجا نابخردی وسهل انگاری وبی مسیولیتی انجام دهیم دیر یا زود خودمان یا هم نوعان ما تاوان آنها را خواهند پرداخت .

 

 

 

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

3 دیدگاه

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code