زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

اطلاعات نجومی

  جهان هستی و کهکشان راه شیری

نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در نظر گرفته میشود که بر اساس آن همه چیز در جهان  در حدود ۱۴ میلیارد سال قبل در زمانی بسیار بسیار ….کوچک حدود ده به توان منغی چهل وسه ثانیه آغاز شده شروع شده وهم چیز  را در عالم هستی بخشیده وبه همت وتلاش دانشمندان علم نجوم پرده از بسیاری از اسرار خلقت برداشته شده اما دانش و اطلاعات فعلی ما از شناخت بسیاری از زوایای خلقت ناتوان بوده وبرخی از اسرار خلقت همچنان در پرده ابهام است .جهان تقریبا بطور یکنواخت از انرژی تاریک ۶۸٫۳درصد  (انرژی فضای خالی که ماهیت ناشناخته دارد)-ماده تاریک  ۲۶٫۸ درصد (ماهیت آن ناشناخته است)-ماده معمولی ۴٫۹ درصد (ماده تشکیل دهنده ستاره ها وکهکشان ها ) وتابش اللکترومغناطیسی  (کمتر از ۰٫۱درصد )تشکیل شده است. بنابراین حدود ۹۵ درصد جهان برای ما در پرده ای از ابهام است وشناخت ما از جهان هستی حدود ۵درصد یعنی کهکشانها وستارگان تشکیل دهنده آنهاست اطلاعات جهان شناسی ما محدود به اطلاعاتی است که از طریق امواج الکترومغناطیس میباشد که نور مریی یکی از مهم ترین آنهاست.اما راجع به همین ۵درصد هم اطلاعات ما اندک وهمواره نگاه به گذشته است  بنابراین جدید ترین اطلاعات که از ستاره خودمان خورشید کسب میکنیم از طریق دریافت نور آن است که حدود ۸ دقیقه قبل می باشد واگرراجع به  ستاره در حدود۵۰۰۰سال نوری صحبت میکنیم یعنی ستاره در فاصله ای است که برای رسیدن به آن ۵۰۰۰سال با سرعت نور-۳۰۰میلیون متر برثانیه حرکت کنیم تا به آن برسیم . در همان ۵درصد ماده معمولی که بر اساس دریافت نور وامواج الکترومغناطیسی میشناسیم حدود۱۰۰ میلیارد کهکشان وجود دارد که تعداد ستاره های کهکشان کوچک چند میلیارد ستاره مانند خورشید ما و کهکشان های غول پیکر حدود یک تریلیون ستار مانن خورشید ما دارند بنابراین تعداد ستاره ها در همان ۵ درصد ۳صربدر ده به توان ۲۳ ستاره وجود داردکه ستاختار ستاره ها ونحوه عملکرد وسرنوشت آنها وسیاراتی را که تحت جاذبه به دور خود گرد آورده اند  به جرم آنها بستگی دارد. از آنجایی که تعداد ستاره ها حدود ۷٫۵ برابر تعداد ما انسانهای روی زمین است از شناخت آنها قاصریم وبه شناخت گزیده های از ستاره خودمان خورشید بسنده میکنیم.همین مقدار هم برای درک حقارت مان کافی است تا متمدنانه زندگی کنیم وبه ارزش واهمیت زمین مقدس وباهم بودن واقف شده رویکردهای بهتری را در پیشگیریم و قدر دان نعمت حیات باشیم و همزیستی ومصالحه درپیشگیریم  و بفهمیم که عمر کوتاه ما ارزش  مکر وفریب ,بیرحمی ,بیداد گری وخشونت وجنگ  نسبت به هم نوعان را ندارد  هم نوع ومحتاج به هم وتنها گونه هوشمند کره زمین هستیم نشان دهیم که قدرت تعامل ومصالحه وهمزیستی مسالمت آمیز را داریم.

خورشید ما ستاره ای با جرم متوسط از میلیاردها ستاره موجود در کهکشان خودمان بنام کهکشان راه شیری است و در عالم حدود۱۰۰میلیارد کهکشان مشابه کهکشان راه شیری وجود دارد در تصاویر زیر به موقعیتمنظومه شمسی  وخانه خودمان ( زمین )در کهکسان راه شیری پرداخته شده است .

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code