زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

سوالات اساسی ما-Our basic questions


 


 هدف اصلی سایت  یافتن پاسخ  سوالات اساسی  در مورد خودمان و زمین زیر پایمان است که عموما  به راحتی از کنارش گذشته ایم که لازمه وضرورت رویکردهای بهتر برای زیستن  با همدیگر بر روی زمین میباشد تا قادر شویم زندگی کنیم و مانعی برای زندگی هیچ کس نباشیم که حاصل آن اتخاذ رویکرد های مثبت  وانسانی وبرد -برد در تعاملات میباشد بطوریکه ماهیت خود را درک کنیم  واندیشمندانه در کنار هم قرار گیریم وبا هر رنگ ونژاد وملیت خود را برتر از هم نوعان خود ندانیم وتن به مصالحه دهیم.

در حد اطلاعات عمومی شاید در باره خودمان و زمین چیزهایی  در دوران تحصیل شنیده یا در کتاب ها و رسانه ها خوانده باشیم اماعموما چه اطلاعات دقیق وعلمی درباره خود و زمین داریم؟  نیاز های روحی وجسمی  اساسی ما چیست وچگونه براورده میشوند ؟ از نظر زیستی چه نیاز های مشترکی داریم ؟

هوایی که تنفس میکنیم-آبی که برای مصارف خانگی وصنعتی وکشاورزی استفاده میکنیم , منابع ومعادن نفت و زغال سنگ و گاز وفلزات از کجاست ؟

آیا چیزی را در اطراف خود میتوانیم پیدا کنیم که متعلق و وابسته به زمین زیر پایمان نباشد ؟ به راستی میزان وابستگی ونیازمان به زمین را درک کرده ایم ؟ زندگی کردن ما در زمین  مستلزم چه شرایطی است ؟  منابع وامکاناتی که  زنده بودن و وزندگی کردن مارا موجب شده چیست ؟ قدمت زمین چقدر است وتا چند سال دیگر زمین به حیات خود ادامه خواهد داد؟ از میلیاردها مخلوق مانند خودمان که قبل از ما بر روی زمین روزگار گذرانده اند وبه دل زمین برگشته اند که ما از طریق بقایا وآثار آنها از وجودشان مطلع شده ایم چه میدانیم ؟ راجع به آینده خود و زمین چه می اندیشیم؟ آیا زمین همواره به این صورت بوده و خواهد بود ؟راجع به ماه وخورشید و عمر آنها و تاثیرات آنها بر زمین چه میدانیم ؟ غیر از زمین و ماه و خورشید چه چیز هایی جهان ما را تشکیل داده است ؟ در حال حاضر رابطه ما با زمین چگونه است ؟ وچگونه باید باشد؟علت العلل  مکر وفریب وآسیب رساندن انسان به هم نوعان خود و توسل به خشونت وجنگ وبحران ها وفجایع چیست؟وراه پیشگیری از آنها چیست؟

 این ها نمونه سوالات اساسی فرا روی ما میباشند ودر صورتی که آنها را نبینیم وبر آنها چشم فرو بندیم یا آنها را نادیده بگیریم آسیب ها و خشونت ها وجنگ ها وبحرا ن ها وفجایع اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 پاسخ به این سوالات اساسی مستلزم داشتن دانش واطلاعات دقیق وعلمی از ماهیت انسان و زمین ورابطه انسان و زمین است که اکنون با همت وتلاش محققان ودانشمندان ؛ اطلاعات دقیق وعلمی فراوانی در اختیار داریم  و ما دراندیشکده زمین علت العلل همه رویکردهای منفی وزیان بار را ناآگاهی انسان از ماهیت خود و زمین  میدانیم  که نابخردی ها وانحصار طلبی ها وطمع ورزی ها وبی مسیولیتی های ما را موجب شده اند . اگر درک بهتری از خود وزمین وارتباط مان با زمین داشته باشیم رویکردهایی را در پیش میگیریم که  نه آسیب ببینیم نه آسیب رسانیم تا بتوانیم بطور مسالمت آمیز با هر رنگ وعقیده ورنگ ونژاد وملیت در کنار هم ؛ خود زندگی کنیم ومانعی برای زندگی هیچ کس نباشیم که این اوج هوشمندی وانسانیت ماست برای این منظور لازم است از ماهیت انسان وزمینی  که روی آن زندگی میکنیم  وروزگار میگذرانیم آگاه شویم وآگاهانه واندیشمندانه تن به گفتگو ومصالحه دهیم تا در کنار هم زندگی بهتر وانسانی تری داشته باشیم.

The main goal of the site is to answer our basic questions about ourselves and the ground below, which we generally have easily passed since it is necessary to have better approaches to living together on earth, so that we can live and not be an obstacle to anyone’s life. .
In general, we may have heard something about ourselves and the earth, or read books and media, but what are the exact and knowledgeable information about humans and the earth? Where are our numerous food and bio-needs? How do they come about? The air we breathe-water for domestic and industrial uses and agriculture, where are the resources and the amount of oil, coal, gas and metal?
Can we find something around us that does not belong to the ground below our feet? Indeed, we understand the extent of our dependence on our land? What does it mean to live on earth? What resources and resources have we brought to life? What are the َcharacteristics? How old is the earth and how long will Earth last? What do we know of billions of creatures like ourselves who lived before us on Earth and returned to Earth, which we learned through their remnants and traces of their existence? What do we think about our future and our land? Is the land always like that? What do we know about the moon and the sun and their life and their effects on the earth? Other than the earth, the moon and the sun, what did the world create? How is our relationship with the Earth now? What should be, and why, is it necessary to deliberate, harm and harm human beings in their own ways and resort to violence and warfare, what are the pros and cons, what is their prevention?
َcolor, and we will live together and live together, live our lives and not be for anyone to live. This is the peak of our intelligence and ours. To this end, it is necessary to understand the nature of mankind


 

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code