زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

سلامت

سلامتی جسمی و روانی

سلامتی جسم و روان  ما با رویکردهای مثبت و اندیشمندانه قابل تحقق است لازمه تحقق آنها  لزوما انجام امور سخت وطاقت فرسا نیست بلکه مستلزم  درک و رعایت  نکات ظریف میباشد.

در زندگی ماشینی ما یک لحظه دقت  رعایت مساوی زندگی وبرعکس یک لحظه بی احتیاطی و سهل انگاری مساوی بیماری وگرفتاری و مرگ است .

شناخت ورعایت موارد زیر  سلامتی  ما را در پی داردو عدم توجه وبکارگیری آنها زندگی وسلامتی را از ما میگیرد.

 

۱-داشتن اندیشه مثبت وسازنده

۲-داشتن هدف وبرنامه کاری

۳-پرهیزاز اندیشه ورویکرد های منفی

۴– داشتن نظم وانضباط

۵– رعایت احتیاط و موازین قانونی

۶– پرهیز از عجله وشتاب زدگی

۷– خوردن بر حسب نیاز نه برحسب عادت

۸– تفریح وسر گرمی های سالم ونشاط آور

۹-کار وفعالیت فیزیکی منظم

۱۰-حداقل استفاده از ماشین ها

لینک سایت های مرتبط

-بهداشت وسلامت-http://namnak.com/

 

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code