زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد-اندیشکده زمین

توانایی ها و ناتوانی ها

 ناتوانی هایی که ناتوانی ها وگرفتاری ها ودر ماندگی های ما را موجب شده اند ؟

علارغم تمام پیشرفت های پزشکی وبهداشتی- کشاورزی وصنعتی و تکنولوژی و غیره بسیار مستاصل ودرمانده ایم وچاره آن شناخت ناتوانایی های ماست, ناتوانایی هایی که علاغم انبوه منابع و امکانات آسایش وسلامتی ورفاه وامنیت عمومی را در معرض تهدید قرار داده و باعث شده اصطلاحا آب خوش از گلوی هیچ کسی حتی مرفهین هم پایین نرود و آسایش وآرامش وصلح وثبات برای همه آرزویی دست نیافتنی شود زیرا مرفهین هم محکوم به زندگی روی زمین وکنار دیگراعضای جامعه میباشند و آنان از بیمار وگرفتاری وناهنجاری های جامعه در امان نخواهد بود وزندگی وآسایش وامنیت تک تک اعضای جامعه در گرو سلامتی جامعه میباشد لذا  باید این ضعف ها وناتوانایی ها را شناخت وتواناییها را جایگرین آنها کرد تا سلامتی و آسایش وآرامش وصلح وثبات  در جامعه از آرزو به واقعیت تبدیل شود.

لیست ناتوانایی های ما علارغم پیشرفت بلند بالاست , اما

۱۰ناتوانایی اساسی که هر کدام به نوعی گرفتارمان کرده و ناتوانایی ها وضعف های دیگر را برایمان رغم زده  و زیستن  در کنار هم را برایمان تلخ ودشوار  کرده  به اختصارچنین است :

۱-ناتوانی در شناخت ودرک حداقل هایی درباره زمین

که حیات ما در گرو حیات آن است

۲-ناتوانی در شناخت ودرک ماهیت خودمان به عنوان هوشمند ترین موجودات خلقت

۳-ناتوانی در شناخت ودرک چالش ها اساسی و مشترک

۴ -ناتوانی در شناخت و بکارگیری قدرت منحصر به فردمان یعنی

قدرت مغز وخرد گرایی

۵– ناتوانایی در درک هم نوعان  آسیب دیده و گرفتار

۶– ناتوانی در بکار گیری خرد واندیشه برای تحقق اهداف

۷-ناتوانی درپیوند منافع ومصالحه

۸– ناتوانی درک بی خانمان وکارتون خواب و کودکان فقیر ویتیم وگرفتارو

بی سرپرست وبد سرپرست

۹– ناتوانی در عبرت آموزی از فجایع تاریخی

۱۰– ناتوانایی در فهم علل وعوامل حوادث روزمره طبیعی وغیر طبیعی   مانند زمین لرزه وسیل وطوفان وسونامی وتصادفات وآتش سوزی و  حوادث کار وغیره که هر روز وهر دقیقه زندگی را از ما میگیرند ومرگ ونیستی بر جای میگذارند.

برای غلبه بر ناتوانایی ها باید توانایی منحصر به فرد خود یعنی قدرت تامل واندیشه خود رابشناسیم و بکارگیریم انسان باشیم وانسانیت خود را وقف زیستن در کنار هم نماییم وبر ناتوانایی ها وگرفتاریها فایق آییم واین رویکرد اندیشکده زمین است.

درباره نویسنده

😩دانش آموخته فیزیک 🌿🌾-شاغل در آموزش وپرورش 🌳🌼💐 🌎-زمین سرای من 🌷🌴 🗻-ایران سرفراز وطن من🌿🌲🥀 ♼-سلامتی زمین دغدغه من 🌺☘🌾 ⛨-اندیشه مثبت وسازنده رویکرد من 💐🌹🌸 🌱🌴⛪-کمک ویاری هم نوعان وظیفه و مسئولیت من 👀-بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز نهایت آرزوی من🏳🇮🇷 📩✉📨 کانال ارتباطی نظرات وپیشنهادات سایت اندیشکده زمین :09375757544

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code