♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

اخبار زمین

زمین مادر وخورشید پدر حیات میباشد-زمین سیاره ای ازاجرام منظومه شمسی است که حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر  با خورشید فاصله دارد  و با استفاده  از گرما ونور خورشید طی میلیارد ها سال تغییر از گوی آتشین ومذاب به خانه ای ایمن برای حیات تبدیل شده و تا کنون از آن حمایت کرده است.

 خود و زمین خود را بشناسیم ؛دوستدار زمین وهم توعان خود باشیم وبرای زندگی در زمین با همدیگر مصالحه نماییم تا زندگی کردن مقدور و لذت بخش شود.

سایت اندیشکده زمین

بازدید: 18