زمین را بشناسیم دوستدار وحافظ زمین باشیم تازمین حافظ موجودیت وسلامتی وامنیت ما باشد

اهداف سایت اندیشکده زمین


 

 

 

 

 

 

اهداف اندیشکده زمین :

۱– آگاهی از ماهیت خود وزمین وتاکید بر اهمیت ونیاز همیشگی ما به زمین به عنوان تنها پناهگاه وخانه ایمن  ومشترک ومقدس همه ما انسانها باهر  سلیقه و عقیده ورنگ ونژاد وملیت.

۲–  تاکید  بر نیازمان به همدیگر و تعامل ومصالحه وهمزیستی مسالمت آمیز با همدیگر  به عنوان بهترین وکارآمد ترین شیوه زیستن  .

۳–  تاکیدبراهمیت ونقش سازنده آموزش وپرورش موفق وکارآمد و توانمند برای دستیابی به رفاه وثبات و امنیت و اقتدار و پیشگیری از  گرفتاری ها وناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی .

۴-  شناخت وبکارگیری رویکردهای مثبت وسازنده و عقلانی و اجتناب از رویکرد های منفی وغیر مسئولانه وغیرعقلانی و اشتباه .

۵-  ارائه درس ها وعبرت هایی که حاصل تجربیات  گذشته و روزمره ما میباشند و با هزینه های گران بدست آمده اند و ما با نادیده گرفتن آنها هر روز و هر ساعت هزینه های مشابهی را برای خود و هم نوعان خود رقم میزنیم.


مدیر  سایت اندیشکده زمین

آدرس جیمیل سایت:

andeshkdezamin@gmail.com

  Land Thinkers Goals:
۱٫ Awareness of the nature of ourselves and the importance of our everlasting need for the earth as the only safe haven and safe haven, and for the sake of all human beings with all the tastes and beliefs of wisdom and happiness.
۲- Emphasizing our need for each other, and engaging and engaging in peaceful dialogue with each other as the best and most effective way of living.
۳٫ Emphasizing the importance of the successful and efficient education of the educator in achieving prosperity, stability, security and authority, and preventing social problems and abnormalities.
۴٫ Understanding the Web, applying positive and sensational approaches and avoiding negative and non-responsive, non-rational and misleading approaches.
۵- Presenting lessons and lessons learned from our past and our experiences and at high cost, and we ignore them every day and every hour for the same costs for both ourselves and ourselves.
Site admins
Site address Gmail:
andeshkdezamin@gmail.com