تحقق خوشبختی؟

 گفتار ۱-  خوشبختی ما وابسته به خوشبختی هم نوعان

خوشبختی هر یک از ما در ارتباط  باخوشبختی جامعه معنا میشود  زیرا هر یک از ما با هر سطح اجتماعی بی نیاز از ارتباط با جامعه خود نیستیم  و وقتی خوشبخت خواهیم بود  که شاهد بدبختی وفقر وفلاکت وخشونت وآسیب های اجتماعی در جامعه خود نباشیم زیرا ناهنجاری های موجود درجامعه خوشبختی را افراد خوشبخت هم میگیرند کافی است کلبه خوشبختی خود را به قصد کار تفریح یا تهیه مایحتاج روزانه ترک کنیم به محض  ورود به جامعه بیمار وگرفتار و مواجهه با وآسیب دیدگان جامعه ؛ودرد ورنج و بیماری وگرسنگی و دردمند ی آنها یا مشاهده  نزاع و درگیری و خشونت ویا حوادث ناگوار مانند یک تصادف خونین, خوشبختی ما رنگ می بازد مگر اینکه انسانیت خود را قاب گرفته باشیم و درد و گرفتاری دیگران بر ما تاثیر گذار نباشد درچنین جامعه بیماری سلامتی روحی -روانی وجسمی همه در معرض تهدید قرار دارد و دیر یا زود  بیماری های و آسیب های اجتماعی  همه چیز  از جمله سلامتی وخوشبختی را از همه خواهند گرفت.

این واقعیت انکارناپذیر است که یک انسان سالم  با غم واندوه هم نوعان خود نمیتواند احساس زضایت وخوشبختی درونی داشته باشدو خوشبختی  افراد جامعه در پیوند بامیزان خوشبختی  دیگر اعضای آن جامعه قرار دارد.پس بایدبه خوشبختی وموفقیت همدیگر بیندیشیم ودر این جهت گام برداریم .باید در نظر داشت اگر عواملی را که سبب خوشبختی وسعادت ما میشوند نادیده گرفته شوند وتحقق نیابند بدون تردید  نگون بختی و جنگ و آشوب وبحران ها خود را برما تحمیل کرده وهست ونیست جامعه در معرض تهدید ونابودی قرار میگیرد .

نگون بختی دلایل عجیب وغریب وناشناخته ندارد بلکه کاملا  دلایل وعلت وعوامل آن شناخته شده است وتجربه های تاریخی نشان داده که بد بختی وفلاکت نتیجه نااگاهی ونابخردی میباشد که خود خواهی وطمع ورزی وکینه وانتقام  ونفرت ودشمنی را موجب شده اند و گاها بشر را به مرز نابودی کشانده است .

برای خوشبختی وسعادتمندی نیاز به اکشاف راه و روشهای ناشاخته نیست همه علل وعوامل خوشبختی  شناخته شده است  تنها کافی است راه وروش های تحقق آن را درک کنیم وبکارگیریم و از اشتباهاتی که نگون بختی و فلاکت را برای پیشینیان ما رقم زده  یعنی ناآگاهی ونابخردی وانحصار طلبی وطمع ورزی اجتناب کنیم تا کینه ونفرت وانتقام وسیله تحقق اهداف نشوند بلکه تعامل وگفتگو ومدارا ومصالحه درکنار هم بودن وتلاش برای کسب منافع مشترک را شیوه  وسیله تحقق خوشبختی واقتدار قرار دهیم.

 Speech 1: Our happiness depends on the same kind of happiness
The happiness of each of us is related to the health of the community, because each of us, with any social level, is unnecessary from communicating with our society, and when we are happy to see no misery and misery and violence and social harm in our society because of existing anomalies In the community, happiness is made by people who are happy. It is enough for our cottage to leave our happiness for the purpose of recreational activities or the provision of daily necessities upon entering the sick community and dealing with the affected community; and the illness and hunger and their pain or observation of the conflict. Clashes and violence or disastrous events such as a bloody accident Our happiness is colored unless our humanity is framed and the pain and affliction of others do not affect us. In such a society, mental health, physical and mental health are all threatened, and sooner or later all diseases and social injuries Including health and wellbeing.
It is an undeniable fact that a healthy person with a grudge of his own can not feel the inner satisfaction and happiness of the people in the link with the happiness of the other members of that community. Then we must think fortune and succeed and take a step forward. If we ignore the factors that bring us happiness and our goodness, they will not be overcome. Without doubt, unhappiness, war and chaos will impose itself upon us, and that society will not be threatened or destroyed.
Fortunately, there are no strange or unknown reasons, but it is well known for its causes and causes, and historical experience has shown that unhappiness and frustration are the result of an unknowing and unconscious source of selflessness, selflessness, transgression, and hostility, and sometimes led to the destruction of mankind. Is .
For happiness and exuberance, the need for untapped paths and methods is not known. All the causes and conditions of happiness are known. We only need to understand the ways and means of realizing it, and we must work on the mistakes that misery and misery have caused to our predecessors, namely, ignorance and ignorance and exclusivity. We avoid avoiding grudging and displacing the means of achieving the goals, but of engaging and conveying together, together with co-operation and joint efforts to achieve common interests, as a means of achieving prosperity.

بازدید: 16

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.