نعمت و فرصت پیشرفت وتحول ؟

گفتار ۱- آموزش پذیری نعمت وفرصت پیشرفت وتحول

آموزش پذیری انسان نعمت و فرصت بی همتایی است که باید قدردان آن باشیم وآن را راه حل اصولی ناهنجاریها وآسیب های اجتماعی بدانیم زیرا اگر انسان موجودی آموزش پذیر نبود به کمک مغز بی نظیر و امکانات و غرایز خود ؛نسل خود ودیگر موجودات روی زمین را منقرض می نمود .مغز آموزش پذیر ما از بدو خلقت وسیله کنترل رفتارها وکسب موفقیت های ما بوده است ,از این رو تنها ابزار تحقق سلامت و رفاه وامنیت ما میباشد.

گدشته تاریخی بشر گویای این واقعیت میباشد که آموزش ونهادینه کردن اصول اخلاقی ومدنی در افراد, گفتگو  وتعامل ومصالحه را موجب میشود و سلامتی ورفاه وامنیت  را در جامعه بوجود می آورد و بر عکس در خلا آموزش ونهادینه کردن اصول اخلاقی ومدنی درافراد همه چیز وسیله تحقق اهداف میشوند و خشونت وجنگ وبحران ها اجتناب ناپذیر میباشند و جامعه گرفتار انواع آسیب های اجتماعی شده و سلامتی ورفاه وامنیت در جامعه تباه میشود . آموزش پذیر بودن  ما نعمت خدادادی ماست و باید  آن را وسیله تحقق سلامتی ورفاه وامنیت جامعه قرار دهیم و آموزش وپرورش تنها نهاد مدنی برای آموزش ونهادینه کردن اصول وموازین اخلاقی در جامعه میباشد , از این رو آن راجدی بگیریم و در جهت توانمندی وکارآمدی آن تلاش  کنیم.

Speech 1. Benefit and Fellowship
Human learning is a blessing and an unparalleled opportunity to be appreciated and to be considered a principled solution of social anomalies and harmfulness, because if man was not an educated entity, with the help of his unique brain and possibilities and instincts, his generation and other beings on earth would be extinct. Our educational background from the very beginning has been the means of controlling our behavior and our success, hence the only means of realizing our health and well-being.
The historical history of mankind suggests the fact that the teaching and introduction of ethical and moral principles in individuals leads to dialogue and interaction, and creates health and safety in society, and in contrast, in a vacuum, teaching and proposing ethical and social principles in the everyday means of achieving goals. And violence and war and violence are inevitable, and the society is plagued by a variety of social and health problems, and the welfare of people in the community is ruined. Being educated is our God’s blessing, and it should be a means of realizing the health and safety of the community, and education is the only civil institution to educate and lay the foundations and ethical principles in society, so we seek it and work towards its ability and effectiveness. .

 


گفتار ۲-توانمندکردن آموزش وپرورش توانمند کردن جامعه

 

توانمند کردن آموزش وپرورش توانمند کردن وکمک ویاری به تک تک اعضای جامعه می باشد واهمیت ونقش آموزش وپرورش در بهبود امور جامعه قابل تردید نیست . اگر قرار است  انسان های متخصص وخدمت گذار وکارآمد برای  فردای جامعه تربیت شوند جایی بجز آموزش وپرورش وجود ندارد و بی شک در هیچ زمان بی نیاز از آموزش وپروش  کارآمد و موفق  نبوده و نیستیم وسلامت موفقیت افراد ونهاد ها ودستگاه های تولیدی وخدماتی در گرو سلامتی آموزش و پرورش  و موفق وکارآمد ی  آن می باشد .سلامت وموفقیت وکارامدی آموزش وپرورش بارویکردهای مثبت وسازنده راهکارهای علمی و اصولی  بدست می آید و تحول وپیشرفت ورفاه وثبات وامنیت پایدار را در جامعهموجب میشود .فرهنگیان مهم ترین عناصرتاثیرگذار درتحقق آموزش وپرورش  سالم وموفق وکارآمد وتوانمند می باشند که با استفاده از امکانات جامعه در مسند چنین مسئولیت مهم وتعین کننده ای قرار گرفته اند و بر طبق وظیفه و مسئولیت خودباید منابع وامکانات لازم برای خدمت علمی واصولی به جامعه را بکا گیرند تا با استفاده ازفرصت ها وامکانات جامعه  تحولات بنیادین  را در عرصه آموزش وتربیت کودکان ونوجوانان ایجاد کنندو بطور علمی واصولی از ایجاد آسیب های اجتماعی  پیشگیری نمایند ومانع از آسیب به منابع انسانی ومالی وامکانات جامعه شوند و موفقیت وشکوه وعظمت واقتدار وافتخار رادر جامعه ایجاد کرده وتداوم بخشنداما اگر جامعه به اهمیت ان واقف نباشد و اگر انرژی وتوان فرهنگیان برای تامین معاش ومعیشت آنان باشدقادر به انجام مسیولیت های خود برای آموزش وتربیت سرمایه های انسانی نخواهند بود ونتیجه آن انواع آسیب ها وگرفتاری هایی است که در خلا  ناآگاهی ودانش وخردمندی و مهارت در افراد جامعه شکل میگیرد و جامعه در محاصره انواع گرفتاریها از جمله فقر- بیکاری -فسادو….قرار میگیرد ومنابع وامکانات جامعه در مواجهه با انها تلف میشود در صورتی که اگرمعیشت فرهنگیان نامین باشد  تلاش واستعدادها ی آنها و منابع وامکانات جامعه باعث آموزش وتربیت سرمایه های انسانی جامعه شده وبا تامین معیشت آنها معیشت وزندگی جامعه با کمترین هزینه وچالش تامین میشود و تربیت نیرو های کارآمد سلامتی ورفاه وامنیت جامعه را رقم میزنند چنانکه تمام کشور های پیشرفته امروز این مسیر را پیموده اند و در نتیجه آن مشکلات وگرفتاریهای آنها به مراتب کمتر از بقیه میباشد پس فرهنگیان عامل سلامتی واقتدار هر جامعه میباشد وتدون تردید با کاهش مشکلات وگرفتاری های آنها مشکلات وگرفتاری های  جامعه کاهش می یابد.

Speech 2. Empowering Education Empowering Society

 

Enabling education is the empowerment and empowerment of each member of society, and the importance of education in improving community affairs is beyond doubt. If there are to be trained and competent people for the future of the community, there is no place other than education and there is no doubt no need for effective and successful education and training. And the success of people and institutions and production and services is dependent on the health of education. And education. It is successful and successful. The concept of education and the success of education is a positive and positive response to scientific and methodological approaches. Development and development and sustainability and sustainability of the society are the key to success. Cultures are the most influential elements in the realization of healthy and effective and effective education. That Using community facilities, such an important and contributing responsibility has been taken and, in accordance with their duty and responsibility, they should have the resources and facilities necessary for the scientific service and the community to take advantage of the opportunities and opportunities of the community to make fundamental changes in the field of education and children Educate young people and scientifically prevent social damage and prevent damage to human resources and the resources of society. They create and sustain a magnificent and magnificent success in society and continue if society is not aware of its importance, and if the energy and the ability of educators to supply They will not be lucky enough to carry out their missions to train and invest in human capital. As a result, there are many kinds of injuries and harassment that arise in the vacuum of ignorance, wisdom and skill in the people of society, and the society is surrounded by various kinds of hardship, including poverty, unemployment, Corruption, and the resources and resources of the society are lost in their confrontation with them, if their efforts and resources and resources and resources of the society would lead to the training and development of human capital of the society and, with the provision of their livelihood, the livelihood of society with the lowest cost and challenge Being trained and educated Effective approaches to health and society and society are all the same as all advanced countries today, and as a result of their problems and their worries are much less than the rest, then the culture is a factor in the health of every society, and without doubt, reducing their problems and their hobbies Community problems and hardships are reduced.

بازدید: 59

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.