♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

محافظت از زمین هنر و وظیفه ما

 گفتار ۱-زمین تنها خانه ایمن ما

زمین  تنها خانه ایمن و در دسترس ما در جهان هستی میباشد  که امکانات حیات ما در آن فراهم شده است .خانه ای هوشمند , زنده وپویا که همواره نظاره گر ومتاثر از رویکرد ها وعملکردها ما می باشد.

بدون تردیدسلامتی ورفاه وامنیت ما با زمین پیوند دارد و زمین تنها خانه ایمن شناخته شده ما دراین جهان میباشد که بدون آن لحظه ای امکان حیات نداریم.

 زمین خانه مشترک ماست ومانند هر خانه ای مسیولیت محافظت از خانه با صاحب خانه است  وزیستن در آن هنر اعضای خانه میباشد برای محافظت از خانه  و زیستن در آن درایت وخردورزی لازم است و استفاده نادرست از امکانات خانه وعدم مدیریت منابع وامکانات خانه و عدم گفتگو ومصالحه وخودخواهی وطمع ورزی واستبداد وخشونت وجنگ در خانه علاوه بر این که به اعضای خانواده آسیب وارد میکند به در و دیوار خانه آسیب وارد میکند و در نهایت خانه را بر سر خانواده آوار میکند با اطلاعاتی که از ارزش و اهمیت زمین داریم باید  بپذیریم که تا زمین را بعنوان خانه امن خود زنده وسلامت حفظ کنیم ؛ زنده ایم و قادر به زندگی کردن میباشیم و بدون زمین نه امکان زیستن وجود دارد ونه جایی برای زیستن  واگر بنا به عللی مجبور به ترک زمین باشیم موجوداتی خانه به دوش و آواره و سرگردان در جهان خواهیم بود که آرزوی ما پیدا کردن زمینی خواهد بود که حداقل ها برای حیات را داشته باشد.

نام ونشان ورنگ و زبان وملیت ها وعقاید متفاوت داریم اما همه  انسانیم و درخانه ای بنام “زمین مقدس ”  زندگی میکنیم , از این رو در کنار هم از فرصت ها برای مهار چالش های مشترک بهره گیریم وبا خردورزی از فجایع وبحرانها پیشگیری کنیم  که معنای انسان بودن ما همین است وهنر ما دانستن وخرد ورزی وحل وفصل مسایل از طریق گفتگو ومصالحه میباشد .


گفتار ۲-تعامل مصالحه لازمه زندگی و همزیستی مسالمت آمیز

 تعامل ومصالحه ماهیت انسانی  بودن ماست وهرزمان که آن را به فراموش سپرده وکنار گذارده ایم مواجه با سختی ها ومشکلات وگرفتاریها شده ایم وهزینه بسیار زیادی را برخود  ونسل های بعدی تحمیل نموده ایم اگر نابخردی و خودخواهی وطمع ورزی را کنار گذاریم در می یابیم که با خردورزی وتعامل ومصالحه چیز های زیادی را از دست نمی دهیم بلکه هزینه های کسب موفقیت ودستیابی به اهداف کاهش می یابند وهزینه هایی که بابت مکر وفریب وکشمکش ها وخشونت  می پردازیم حذف میشوند هر چه موفقیت وپیشرفت ها بیشتر  میشوند نیاز بیشتری به تعامل ومصالحه داریم چون با امکانات وپیشرفت های بیشتر  توانایی ها و متاسفانه خودخواهی ها وطمع ورزی ها نیز بیشتر میشوند ومنابع وامکانات در معرض چالش ها وخطرات جدی تر قرار میگیرند.

اگر  گفتگو وتعامل ومصالحه را مد نظر نداشته باشیم نابخردی ها و خودخواهی ها وطمع ورزی ها  هزینه هایی زیادی را برای ما رقم میزنند .تمام موفقیت ها ی چشمگیر بشر در ساختن شاهکارهای عظیم   ؛عکس العمل خردورزی و تعامل وهمکاری انسانها ی دانا وتوانا وآزاد اندیش بوده که با پیوند منافع افراد وجوامع ,گفتگو و تعامل ومصالحه بین کشورها  را موجب شده وتقویت نموده اند و سلامی و رفاه و امنیت را به بشر ارزانی داشته اند .

 پس با گفتگو تعامل ومصالحه چیزی از دست نمیرود بلکه دوستی ودادوستد شکل میگیرد که عکس العمل آن شکوفایی وسازندگی وپیشرفت با کمترین هزینه های ممکن میباشد .

بازدید: 5