♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

مراحل پیدایش زمین

 

سرگذشت زمین از آغاز تا کنون در ۱۰ مرحله

بازدید: 6