♠انسانیت ونوع دوستی وکمک به هم نوع فارغ از تعصبات قومی ونژادی ومذهبی ستودنی است  اگر انسان باشیم زندگی کردن همواره ممکن ولذت بخش است-اندیشکده زمین

عوامل ایجاد حیات در زمین

میدان مغناطیسی زمین, گرما و نور خورشید و اسید های آمینه عوامل عمده تشکیل حیات در زمین محسوب میشوند

بازدید: 1