تیر ۲۰, ۱۳۹۹

درباره سایت
 • بنی آدم

   ♠بفهمیم ودرک کنیم و بپذیریم که موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نش ...

   ♠بفهمیم ودرک کنیم و بپذیریم که موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نشده ایم ,فرصت زندگی محدود بوده وقابل تمدید نیست ,گذشته وتجارب گذشته چراغی پر فروغ برای غلبه بر چ ...

  ادامه مطلب
 • اندیشه سایت

   ♠بفهمیم ودرک کنیم موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نشده ایم ,فرصت ...

   ♠بفهمیم ودرک کنیم موجودات مشابه هستیم ,اصل وهویت ونیازهای مشترک داریم-دشمن همدیگر آفریده نشده ایم ,فرصت زندگی محدود بوده وقابل تمدید نیست ,گذشته وتجارب گذشته چراغی پر فروغ برای غلبه بر چالش ها وگرفتا ...

  ادامه مطلب
 • اهداف دهگانه اندیشکده زمین

  1- آگاهی از ماهیت انسان وزمین وتاکید بر اهمیت ونیاز همیشگی ما به زمین  به عنوان تنها پناهگاه وخانه ایمن  ...

  1- آگاهی از ماهیت انسان وزمین وتاکید بر اهمیت ونیاز همیشگی ما به زمین  به عنوان تنها پناهگاه وخانه ایمن  ومشترک ومقدس همه ما انسانها باهر  سلیقه و عقیده ورنگ ونژاد وملیت.(نیازانسان به زمین) 2-  تاکید ...

  ادامه مطلب