تبلیغ کنار لوگو
درس ها و عبرت ها
 • سوانح وحوادث مرگبار

  گفتار 1- اهمیت کمک های اولیه وامداد کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز مره ...

  گفتار 1- اهمیت کمک های اولیه وامداد کمک های اولیه وامداد بی تردیدیکی از مهم ترین ضرورت های رندگی روز مره ماست و اهمیت آن وقتی برایمان نمایان میشود که درمعرض سوانح قرار  میگیریم و دسترسی به نیروهای امد ...

  ادامه مطلب
 • درس های حوادث طبیعی مرگبار

  گفتار 1-  خسارات زمین لرزه و راه های پیشگیری از خسارات برخی سازه های سنتی و مدرن  که با بی مسیولیتی ها وس ...

  گفتار 1-  خسارات زمین لرزه و راه های پیشگیری از خسارات برخی سازه های سنتی و مدرن  که با بی مسیولیتی ها وسهل انگاری ها بنا شده ومیشوند تا سرپناه وجان پناه باشدمتاسفانه اندک لرزش زمین را تاب نمی آورند ف ...

  ادامه مطلب
 • درس ها وعبرت ها

  گفتار 1- درس ها وعبرت های تاریخی تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای در امان ماندن از حواد ...

  گفتار 1- درس ها وعبرت های تاریخی تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای در امان ماندن از حوادث ناگوار وزندگی در سلامتی وآسایش بسیار لازم و ضروری است نتایج وعواقب رویکرد های اشتباه فقر وفلا ...

  ادامه مطلب
 • تحقق امنیت وصلح جهانی

  تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای همزیستی مسالمت آمیز انسان در کنار هم بسیار مفید وارزشم ...

  تجارب گذشته بشر حاوی درس ها وعبرت هایی است که برای همزیستی مسالمت آمیز انسان در کنار هم بسیار مفید وارزشمند بوده   با هزینه های فراوان بدست آمده وبه رایگان در اختیار ما قرار دارد  .سلامتی وثبات وامنت  ...

  ادامه مطلب