تبلیغ کنار لوگو
قهرمانان؟-؟heros
 • قهرمان

  بقراط بقراط پدر علم طب نامیده شده است وخود فرزند یک طبیب بود که اعلام کرد هر بیماری یک علت  طبیعی دارد وی ...

  بقراط بقراط پدر علم طب نامیده شده است وخود فرزند یک طبیب بود که اعلام کرد هر بیماری یک علت  طبیعی دارد ویک مدرسه طب بنا کرد, بقراط عقیده داشت ممکن است یک روش درمان برای یک بیمار موثر و برای بیمار دیگر ...

  ادامه مطلب
 • قهرمان

  گفتار 1-قهرمانان زمین  لغت قهربان برازنده  انساهای فهیم وفرهیخته ودریادلانی از هم نوعان مامی باشد که در ط ...

  گفتار 1-قهرمانان زمین  لغت قهربان برازنده  انساهای فهیم وفرهیخته ودریادلانی از هم نوعان مامی باشد که در طول تاریخ انسانیت را معنا بخشیده اند وبا زحمات طاقت فرسا و شبانه روزی خود زندگی وسلامتی ورفاه خو ...

  ادامه مطلب