تبلیغ کنار لوگو
همزیستی مسالمت آمیز؟-؟Peaceful coexistence
  • اندیشه زندگی کردن

     انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه ,صلح , ...

     انتخاب عموم مردمان در سراسر گیتی در کشورهای مختلف با هر رنگ ونژاد وعقیده دستیابی به سلامتی , رفاه ,صلح ,ثبات وامنیت است اما با این وجود چرا  روز به روز از آنها فاصله میگیریم و با وجود تلاش ها وبرنامه ...

    ادامه مطلب