تیر ۲۰, ۱۳۹۹

پرسش
 • پرسش ۵/چرا و چگونه؟

      برای گزینش  مسئول و مدیر سالم و توانمند چه باید کرد؟ راه مطمین برای ایجاد مسئول و مدیر لایق ...

      برای گزینش  مسئول و مدیر سالم و توانمند چه باید کرد؟ راه مطمین برای ایجاد مسئول و مدیر لایق از مدرسه و درس و معلم سرچشمه میگیرد. چنانچه در تمام کشور های پیشرفته شاهدیم آموزش مبانی تربیتی ...

  ادامه مطلب
 • پرسش۴/چرا وچگونه؟

  اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن؟ آیا به اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن واقف هستیم یا خیر این ...

  اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن؟ آیا به اهمیت زمین برای زنده بودن وزندگی کردن واقف هستیم یا خیر این سوال اساسی است که جواب آن را باید در نحوه تعامل وزندگی کردنمان در زمین بیابیم اگر به این مهم و ...

  ادامه مطلب
 • پرسش۳/چرا وچگونه؟

  چرا آسیب پذیر وگرفتار میشویم؟ مشکلات عدیده که ما را تسخیر نموده  بی دلیل نیست اگر آسیب شناسی دقیقی از آنه ...

  چرا آسیب پذیر وگرفتار میشویم؟ مشکلات عدیده که ما را تسخیر نموده  بی دلیل نیست اگر آسیب شناسی دقیقی از آنها داشته باشیم در می یابیم که فقدان مهارت های فردی واجتماعی گرفتارمان کرده بطوریکه یا مهارت های ...

  ادامه مطلب
 • پرسش۲/چرا وچگونه؟

  منشاء چالش های روزمره ما چیست؟ اغلب چالش هایی که در زندگی روزمره بر ما تحمیل میشود محصول اندیشه وعملکرد ه ...

  منشاء چالش های روزمره ما چیست؟ اغلب چالش هایی که در زندگی روزمره بر ما تحمیل میشود محصول اندیشه وعملکرد های اشتباه  ماست اصولا استفاده از زبان وگفتار ونحوه تعامل مان با دیگران تعیین کننده میزان خرسندی ...

  ادامه مطلب
 • پرسش۱/چرا و چگونه؟

  جهان چگونه خلق شد؟جهان هستی از چه تشکیل شده است؟ نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم ب ...

  جهان چگونه خلق شد؟جهان هستی از چه تشکیل شده است؟ نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در نظر گرفته میشود که بر اساس آن همه چیز در جهان در حدود 14 میلیارد سال قبل در زمان ...

  ادامه مطلب