پرسش
  • مدیر سالم و کارآمد مدیرلایق و کارآمد محصول فرآیند تعلیم وتربیت کودکان در خانه ومدرسه میباشد. چنانچه در تم ...

    مدیر سالم و کارآمد مدیرلایق و کارآمد محصول فرآیند تعلیم وتربیت کودکان در خانه ومدرسه میباشد. چنانچه در تمام کشور های پیشرفته شاهدیم آموزش مبانی تربیتی درست و اصولی و مهارت های کلامی وحرفه ای و نهادینه ...

    ادامه مطلب
  • جهان چگونه خلق شد؟جهان هستی از چه تشکیل شده است؟ نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم ب ...

    جهان چگونه خلق شد؟جهان هستی از چه تشکیل شده است؟ نظریه غالب در مورد مبدا پیدایش جهان وخلقت انفجاری عظیم بنام بیگ بنگ در نظر گرفته میشود که بر اساس آن همه چیز در جهان در حدود 14 میلیارد سال قبل در زمان ...

    ادامه مطلب