خرداد ۱۶, ۱۳۹۹

Uncategorized
 • امنیت

  هر انسان سالم ومدنی با هر مذهب و سلیقه ورنگ ونژاد وملیت در سراسر جهان خواهان تحقق صلح وثبات وامنیت میباشد ...

  هر انسان سالم ومدنی با هر مذهب و سلیقه ورنگ ونژاد وملیت در سراسر جهان خواهان تحقق صلح وثبات وامنیت میباشد بجز معدود انسانهای بیمار و روان پریش. پس چرا با وجود خواست  جهانی  برای تحقق صلح وامنیت  شاهد ...

  ادامه مطلب
 • اشتباهات گرفتاران

  1-اهمیت ندادن به سخن بزرگان اندیشه وخرد ,اولیا ومعلمان دلسوز وفرصت سوزی تحصیلی. 2-عدم داشتن مهارت های کلا ...

  1-اهمیت ندادن به سخن بزرگان اندیشه وخرد ,اولیا ومعلمان دلسوز وفرصت سوزی تحصیلی. 2-عدم داشتن مهارت های کلامی وتعامل مناسب با دیگران. 3-تکبر وخود بزرگ بینی وپرخاشگری. 4- کم حوصلگی وشتاب زدگی ونداشتن تحم ...

  ادامه مطلب
 • پیشگیری از بیماری وگرفتاری

  ۱-سراغ استراحت وخواب نریم تا خستگی وخواب به سراغ ما بیان. ۲-همواره لبخند بزنیم ونگذاریم مشکلات ناراحتمون ...

  ۱-سراغ استراحت وخواب نریم تا خستگی وخواب به سراغ ما بیان. ۲-همواره لبخند بزنیم ونگذاریم مشکلات ناراحتمون کنن بجای ناراحتی وبگومگو با دیگران بر افتن راه حل مشکلات تمرکزنماییم. ۳-به اندازه سوخت وساز بدن ...

  ادامه مطلب
 • پیشگیری از بیماری وگرفتاری

  ۱-سراغ استراحت وخواب نریم تا خستگی وخواب به سراغ ما بیان. ۲-همواره لبخند بزنیم ونگذاریم مشکلات ناراحتمون ...

  ۱-سراغ استراحت وخواب نریم تا خستگی وخواب به سراغ ما بیان. ۲-همواره لبخند بزنیم ونگذاریم مشکلات ناراحتمون کنن بجای ناراحتی وبگومگو با دیگران بر افتن راه حل مشکلات تمرکزنماییم. ۳-به اندازه سوخت وساز بدن ...

  ادامه مطلب
 • پیشگیری از بیماری ها

  ۱-سراغ استراحت وخواب نریم تا خستگی وخواب به سراغ ما بیان. ۲-همواره لبخند بزنیم ونگذاریم مشکلات ناراحتمون ...

  ۱-سراغ استراحت وخواب نریم تا خستگی وخواب به سراغ ما بیان. ۲-همواره لبخند بزنیم ونگذاریم مشکلات ناراحتمون کنن بجای ناراحتی وبگومگو با دیگران بر افتن راه حل مشکلات تمرکزنماییم. ۳-به اندازه سوخت وساز بدن ...

  ادامه مطلب
 • موفقیت شغلی

    نکاتی برای کسب موفقیت در هر شغل همه ما به موفقیت وناکامی هایی در شغل وکارهای خود مواجه بوده ایم ام ...

    نکاتی برای کسب موفقیت در هر شغل همه ما به موفقیت وناکامی هایی در شغل وکارهای خود مواجه بوده ایم اما اصولا چرا برخی از ما در شغل وحرفه وکارهای خود موفق عمل میکنیم وبرخی ناکامی وشکست های خود را ث ...

  ادامه مطلب
 • مشاوره تحصیلی

  کسب موفقیت تحصیلی   برای موفقیت تحصیلی باید  کارهایی را انجام دهیم که هنگام تشنگی وبرای رفع تشنگی ان ...

  کسب موفقیت تحصیلی   برای موفقیت تحصیلی باید  کارهایی را انجام دهیم که هنگام تشنگی وبرای رفع تشنگی انجام میدهیم , هنگامیکه تشنه هستیم به هیچ چیز غیر از آب و رفع تشنگی خود اهمیت نمی دهیم هر چه تشنه ...

  ادامه مطلب
 • همکاری و حمایت

    مدیر سایت : در خلا آگاهی و خردورزی , انسانیت ونوع دوستی رنگ می بازد و انواع آسیب ها و مشکلات و گرف ...

    مدیر سایت : در خلا آگاهی و خردورزی , انسانیت ونوع دوستی رنگ می بازد و انواع آسیب ها و مشکلات و گرفتاری های  فردی و اجتماعی برای ما ونسل های بعد رقم میخورد در این پایگاه اجتماعی تلاش در جهت آگاه ...

  ادامه مطلب
 • ویدیو

    ...

    ...

  ادامه مطلب
 • دروس عمومی

  زبان انگلیسی نمونه سوال  زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم   نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت دوم زبان ا ...

  زبان انگلیسی نمونه سوال  زبان انگلیسی دهم تجربی نوبت دوم   نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت دوم زبان انگلیسی هفتمwww.filand.ir زبان انگلیسی هشتمwww.filand.ir   - www.filand.ir  زبان3 wwwfiland.irزب ...

  ادامه مطلب